News and events Tilburg University

Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen bundelen krachten

Published: 22 januari 2021 Laatst bijgewerkt: 27 juni 2022

Acht Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de uitdagingen van de sector beter aan te kunnen pakken. De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking van het departement Tranzo van Tilburg University is een van de partners. Een van de eerste gezamenlijke acties was het bundelen van kennisvragen over de gevolgen van corona.

De Academische Werkplaatsen bundelen hun krachten in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Hun gezamenlijke missie is het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, en het versterken van hun positie in de samenleving. De Associatie zorgt daartoe voor betere coördinatie van onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking en vormt het aanspreekpunt voor betrokken ministeries en overheden. Daarnaast werken de aangesloten partners samen op het gebied van bundeling en verspreiding van de ontwikkelde kennis. Ten slotte stimuleert de Associatie ontmoeting, uitwisseling en samenwerking tussen onderzoekers van de aangesloten partners.

Alle partners binnen de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen richten zich op kennisvragen op het gebied van gezondheid, het functioneren en op participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de Academische Werkplaatsen staat samenwerking tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen centraal.

Eerste resultaten: kennisvragen over gevolgen corona

Het afgelopen jaar hebben de betrokken Academische Werkplaatsen de belangrijkste kennisvragen van zorgorganisaties over het corona-virus en de gevolgen hiervan voor de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking verzameld en beantwoord. De vragen en antwoorden staan zowel op de site van de Associatie als op het Kennisplein Gehandicaptenzorg. Ook heeft in januari 2020 al een eerste Researchdag plaatsgevonden. Tijdens deze dag hebben meer dan 100 onderzoekers van de Academische Werkplaatsen uitgebreid kennis met elkaar gemaakt en is de basis gelegd om de krachten verder te bundelen. De eerste gezamenlijke onderzoeken worden al uitgevoerd.

Alle partners op een rij

  1. Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking – Tilburg University departement Tranzo
  2. Academische Werkplaats ’s-Heeren Loo-VU – Vrije Universiteit Amsterdam
  3. Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen - Radboud Universiteit Nijmegen
  4. Academische Werkplaats GOUD - Erasmus UMC
  5. Academische Werkplaats Bartiméus-VU – Vrije Universiteit Amsterdam
  6. Academische Werkplaats EMB– Rijkuniversiteit Groningen
  7. Landelijk Kenniscentrum LVB
  8. Ben Sajet Centrum – Universiteit van Amsterdam

Het dagelijks bestuur van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen wordt gevormd door prof. dr. Petri Embregts (voorzitter, Tilburg University); prof. dr. Carlo Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam) en prof. dr. Geraline Leusink (Radboud Universiteit Nijmegen).