TSPB

Onderzoek naar ontwikkelingen en trends op het gebied van politiek en bestuur, vaak uitgevoerd in opdracht van de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke instellingen.

Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB)

De Tilburgse School voor Politiek en Bestuur is een multidisciplinair team van hoogleraren, onderzoekers, docenten en promovendi die onderzoek doen naar ontwikkelingen en trends op het gebied van politiek en bestuur. Daarbij streven zij naar een kruisbestuiving tussen fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijk gedeelte van het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke instellingen.

De Tilburgse School voor Politiek en Bestuur maakt deel uit van Tilburg Law School van Tilburg University, een internationaal topinstituut volgens de ranking van het Amerikaanse Social Science Research Network.

Eigen benadering

De Tilburgse School voor Politiek en Bestuur kenmerkt zich door een eigen aanpak in onderwijs, advies en onderzoek. Daarin hebben we veel aandacht voor de maatschappelijke en culturele aspecten van het openbaar bestuur. Volgens ons vragen bestuurlijke vraagstukken namelijk niet louter om een rationele afweging van doelen en middelen, maar vooral ook om een geloofwaardig antwoord op tegenstrijdige waarden, belangen en opvattingen.

Meer weten

Meer informatie over wat we doen is te vinden onder Onderzoek & Advies en Onderwijs. Mocht u nog meer informatie wensen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.