TSPB

Onderzoek naar ontwikkelingen en trends op het gebied van politiek en bestuur, vaak uitgevoerd in opdracht van de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke instellingen.

Onderwijs Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB)

Onderwijsfilosofie

De onderwijsfilosofie van de de Tilburgse School voor Politiek en Bestuurskunde 'samen onderwijs maken' is niet voor niets: studenten worden aangemoedigd om mee te denken over de toekomst van de opleidingen. 

Het overlegorgaan ‘De Kwaliteitskring’ richt zich op de bewaking en verbetering van de onderwijskwaliteit en overlegt een aantal keer per jaar. Studenten kunnen het hele jaar door hun klachten en/of opmerkingen m.b.t. het onderwijs aanleveren.

De kwaliteitskring, welke bestaat uit leden van de opleidingcommissie (twee studenten-leden en twee docentleden), bespreekt deze punten vervolgens in de eerstvolgende vergadering. Uiteraard zijn deze vergaderingen toegankelijk voor alle studenten. 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op via frw.tspb.onderwijs@tilburguniversity.edu.