TSPB

Onderzoek naar ontwikkelingen en trends op het gebied van politiek en bestuur, vaak uitgevoerd in opdracht van de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke instellingen.

Bachelor- en Masteropleidingen Tilburgse School voor Politiek en Bestuur

Onderwijsfilosofie: 'Samen onderwijs maken'

De onderwijsfilosofie van de de Tilburgse School voor Politiek en Bestuurskunde 'samen onderwijs maken' is niet voor niets: studenten worden aangemoedigd om mee te denken over de toekomst van de opleidingen. 

Het overlegorgaan ‘De Kwaliteitskring’ richt zich op de bewaking en verbetering van de onderwijskwaliteit en overlegt een aantal keer per jaar. Studenten kunnen het hele jaar door hun klachten en/of opmerkingen m.b.t. het onderwijs aanleveren.

De kwaliteitskring, welke bestaat uit leden van de opleidingcommissie (twee studenten-leden en twee docentleden), bespreekt deze punten vervolgens in de eerstvolgende vergadering. Uiteraard zijn deze vergaderingen toegankelijk voor alle studenten.

Bachelor- en master opleidingen

De Tilburgse School voor Politiek & Bestuur verzorgt de opleidingen:

En  in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Utrecht

De opleidingen hebben een interdisciplinair (breed) karakter: vanuit juridische, politicologische, sociale en economische perspectieven wordt gekeken naar de samenleving.

De docenten zijn vaak zelf actief in het openbaar bestuur op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Actuele ontwikkelingen, onderzoeken en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk komen dan ook terug in het onderwijs.

De opleiding Bestuurskunde is een wat kleinere opleiding met ongeveer zeventig studenten per jaar. Daardoor kan het onderwijs kleinschalig en intensief zijn.