TSPB

Onderzoek naar ontwikkelingen en trends op het gebied van politiek en bestuur, vaak uitgevoerd in opdracht van de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke instellingen.

Wethoudersopleiding Tilburgse School voor Politiek en Bestuur

Post-hbo opleiding Politiek Bestuurlijk Management – 2017 (Wethoudersopleiding)

3e leergang op post-HBO niveau, voor wethouders gedeputeerden en waterschapsbestuurders

In 2016 zijn twee leergangen Politiek Bestuurlijk Management voor wethouders (Wethoudersopleiding) opgestart. Wegens het succes van deze opleidingstrajecten is besloten in 2017 een derde leergang aan te bieden. Iedereen is gebaat bij professioneel bestuur. De samenleving, de overheid en ook de bestuurder zelf. 

De opleiding is primair bedoeld om bestuurders te ondersteunen bij de uitoefening van hun ambt. Daar zijn de modules nadrukkelijk op gericht. Daarbij (en dus op de tweede plaats) denken wij dat dit kan bijdragen aan een verbeterde "startkwalificatie" bij een eventuele vervolgstap. 

Doelgroep

Naast wethouders hebben ook gedeputeerden en waterschapsbestuurders zich geïnteresseerd getoond. Om die reden stellen wij de inschrijving ook open voor deze bestuurders.

Tijdsinvestering

In 10 studiedagen (van 10.00-17.30 uur) ontwikkelen de bestuurders kennis en vaardigheden op politiek bestuurlijk vlak, op persoonlijk leiderschap en op actuele vraagstukken. Er is geen sprake van aanvullende opdrachten of thuisstudie. De opleiding is op zo'n manier opgezet dat wij praktijkleren wensen te stimuleren en zullen hier in de intervisiemomenten op terug kunnen komen, maar dit alles beïnvloedt de studiebelasting niet.

Locatie

De opleiding wordt ditmaal centraal in het land (regio Utrecht-Amersfoort) aangeboden. De exacte locatie volgt zo spoedig mogelijk.

Modulaire opbouw

De leergang is opgebouwd uit modules die qua inhoud en opzet op elkaar aansluiten. In de diverse modules is via interactieve opleidingsmethoden veel ruimte om de eigen praktijk aan bod te laten komen. Om praktijkleren verder te stimuleren is intervisie een prominent onderdeel van de leergang. Ook is er via een digitaal platform (community of practice) ruimte om kennis en ervaring uit te wisselen, inclusief een vraagbaakfunctie met betrekking tot de inhoudelijke opleidingsmodules.

Opbouw opleidingsdag

09:30 - 10:00 Inloop

10:00 - 12:30 Inhoudsmodule 1 / Intervisie

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 - 15:30 Inhoudsmodule 2

15:30 - 17:30 Inhoudsmodule 3

Intervisiedagen

De opleidingsdagen worden periodiek afgewisseld door dagen waarin onderlinge intervisie centraal staat. De methode van intervisie stelt de deelnemende bestuurders in staat om in betrekkelijk korte tijd tot de kern van een specifieke, door een deelnemer ingebrachte situatie te komen. Het kan hierbij gaan om zaken als hoe deze persoon met anderen samenwerkt, optreedt in allerlei omstandigheden, omgaat met lastige situaties, tot oordeelsvorming komt, etc. Deze onderwerpen zijn niet gekoppeld aan vakinhoud of portefeuille, maar wel nadrukkelijk verbonden aan de persoon en de kennis en vaardigheden, waarover hij/zij beschikt, zijn/haar manier van handelen en (be)oordelen.

De werkwijze van intervisie stimuleert ook voor de overige deelnemers een andere kijk op de wijze waarop hij/zij het politiek bestuurlijke ambt invult. Intervisiegroepen bestaan uit 6-10 deelnemers, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met spreiding over land, beroepsgroep en politieke kleur. 

Data

  • 3 maart: Opleidingsdag 1
  • 31 maart: Opleidingsdag 2
  • 21 april: Opleidingsdag 3
  • 12 mei: Opleidingsdag 4
  • 2 juni: Opleidingsdag 5
  • 30 juni: Opleidingsdag 6
  • 8 september: Opleidingsdag 7
  • 29 september: Opleidingsdag 8
  • 6 oktober: Opleidingsdag 9
  • 3 november: Opleidingsdag 10

Inhoud modules klik hier >>

Organisatie

De opleiding wordt georganiseerd door een intensieve samenwerking tussen Tilburg University, Van Doorne Advocaten en de Wethoudersvereniging.

Kosten

De kosten voor het gehele opleidingstraject bedragen € 3.250,- exclusief BTW voor leden. Niet leden betalen € 5.500,-. exclusief BTW.

Certificering

Voor het volledig doorlopen van het opleidingstraject ontvangt u na afloop een certificaat op post-HBO niveau.

Inschrijven

Klik hier voor het inschrijfformulier voor de leergang in het midden van het land>>

Informatie

www.wethoudersvereniging.nl/


Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging, de heer Jeroen van Gool: (jeroenvangool@wethoudersvereniging.nl; 06-20895001).

Voor meer informatie over de onderdelen die Tilburg University verzorgt bij deze opleiding kunt u contact opnemen met de heer Julien van Ostaaijen (j.j.c.vanostaaijen@tilburguniveristy.edu; tel. 013-4668039).