Zero Hunger Lab

Zero Hunger Lab -

Data Science voor voedselzekerheid

Een uitgave van NewScientist

Zero Hunger Lab

Het honger probleem in de wereld is groot. Vandaag de dag gaan volgens de Verenigde Naties (VN 2021) maar liefst 828 miljoen mensen met honger naar bed. Elke tien seconden sterft ergens in de wereld een kind als gevolg van honger en ondervoeding. Het Zero Hunger Lab van Tilburg University helpt met wiskunde om wereldwijde voedselzekerheid te realiseren. Wij noemen dat bytes for bites.

Sustainable Development Goal 2: Zero Hunger

Wereldwijd hebben de landen afspraken gemaakt en vastgelegd in de 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs). Het tweede doel van SDGs, SDG-2, is Zero Hunger met de volgende afspraken: 

  • In 2030: veilig, voedzaam en voldoende voedsel voor iedereen 
  • In 2030: een einde aan malnutritie 
  • In 2030: het verdubbelen van de land- bouwproductiviteit en het inkomen van kleinschalige voedselproducenten 
  • In 2030: duurzame voedselsystemen van boerderij tot bord 
  • In 2030: de biodiversiteit van zaden, planten en dieren zijn in stand gehouden
Zero Hunger Lab - Goal 2
Bytes for bites

Bytes for Bites

Zero Hunger Lab van Tilburg University draagt vanuit data science bij aan het realiseren van de SDG-2 afspraken. Dit doen we door samen te werken met hulp­organisaties, ontwikkelingsorganisaties, bedrijven, overheid en kennisinstellingen die zich ook inzetten voor een wereld zonder honger. We helpen hen met het slim gebruiken van wiskunde en algoritmes om betere beslissingen te nemen in een steeds complexere wereld. Met andere woorden: hoe kun je de kracht van data science inzetten voor een betere wereld en een gezonde planeet? 

Onze missie is mensen onafhankelijk te maken van voedselhulp zodat ze zelf kunnen zorgen voor duurzame voedsel- zekerheid. Dat doen we niet alleen in Afrika, Azië of het Midden-Oosten, maar ook in Nederland waar meer dan 150.000 mensen voor hun ‘dagelijks brood’ afhankelijk zijn van de Voedselbanken. 

Voedselzekerheid

De oplossing van het voedselprobleem ligt in samenwerking. Onze voedselsystemen moeten fundamenteel worden herzien het komende decennium. Natuurlijk om mensen in nood beter te kunnen helpen. Maar ook om in 2050 meer dan 10 miljard mensen drie gezonde maaltijden per dag te kunnen bieden en tegelijkertijd veel beter te zorgen voor onze planeet. 

Ons lab maakt deel uit van het IMPACT-programma van Tilburg University, dat wetenschappers verbindt met maatschappelijke partners om samen impact te realiseren. 

Bekijk ook onze folder voor meer informatie over het Zero Hunger Lab.

Wat hebben we al bereikt?

1 miljoen meer mensen
gevoed door het WFP

dankzij ons model Optimus

Na gebruik in tal van landen
wil WFP het model

in 80 landen inzetten

In het realiseren van meer voedselzekerheid hebben we te maken met een enorme complexiteit van factoren. Dit betekent ook dat veranderingen tijd nodig hebben en resultaten soms pas na een aantal jaar echt concreet worden.

Samen sterk

Het Zero Hunger Lab werkt samen met haar programma partners Tilburg University en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met tal van organisaties zijn researchprojecten of kennisuitwisseling gepland of gerealiseerd. Zoals:

  • Hulp & ontwikkelingsorganisaties: World Food Programme, Solidaridad, Welthungerhilfe, Voedselbanken Nederland, Oxfam, Dutch Relief Alliance, Lande lijk Operationeel Team-Corona, Wereld Bank, One-Acre Fund.

  • Kennisinstellingen: INSEAD Humanitarian Research Group, Wageningen University & Research, Dutch Coalition for Humanitarian Innovation, Center for Frugal Innovation Africa, KU Leuven, University of Liberia.

Dankzij deze co-creatie hebben we inmiddels meer dan twintig research projecten op kunnen starten. Een aantal projecten leidt al tot concrete impact zoals het project OPTIMUS. Andere hebben, ondanks dat ze nog niet zijn geïmplementeerd, enorme potentie zoals de Child Growth Monitor. Weer andere zijn in de conceptfase zoals ENHANCE en Onder de Radar. Ook deze kunnen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan een wereld zonder honger.  Lees meer over deze, en andere projecten op de Projectenpagina.

Honger neemt snel toe door COVID-19

Het WFP schat dat 271,8 miljoen mensen in de landen waar het actief is, acuut voedselonzekerheid ervaren of direct het risico lopen om dat te worden als gevolg van het verergerende effect van de COVID-19-crisis. Op regionaal niveau wordt een toename van de voedselonzekerheid waargenomen in het Midden-Oosten, Azië en met name Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waar de honger is verviervoudigd in de landen waar het WFP actief is.

Lees meer: WFP COVID-19 Situation Report

Wil je ons helpen verschil te maken? Neem contact met ons op!

Help mee

Om het grote hongerprobleem in de wereld te verkleinen is niet alleen efficiëntere en effectievere (nood)voedselhulp noodzakelijk. Het is juist ook nodig kennis te delen, ook vanuit andere disciplines zoals gedrags-, recht- of economische wetenschappen. Belangrijk is de lokale capaciteit te versterken zodat boeren, bedrijven en gemeenschappen zelf voor duurzame voedselzekerheid kunnen zorgen en ze onafhankelijk van steun worden. 

De oplossing van het voedselprobleem ligt in samenwerking. Help ons mee deze oplossing te bereiken.

Onze verhalen

Lees verder in de speciale uitgave van New Scientist met verhalen van onze onderzoekers en onze partners als World Food Programme, Voedselbanken Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierin wordt een soort 360 graden kijk gegeven op enerzijds wat we als Zero Hunger Lab met ons onderzoek al hebben bereikt en anderzijds waar we naar streven op (middel)lange termijn. 

Ga naar New Scientist online

of

vraag je hardcopy aan