Impact - Zero Hunger Lab

Met wiskunde minder honger in de wereld

De aanpak van Zero Hunger Lab

Tilburg University werkt al een aantal jaar aan het optimaliseren van de supply chain binnen noodhulp. Het Zero Hunger Lab wil naast het optimaliseren van deze noodhulp, data science ook inzetten voor efficiëntere en effectievere hulp tijdens de wederopbouw van een land en om regio’s te helpen om op de lange termijn zelfvoorzienend te worden.

Partners zijn essentieel

Zero Hunger Lab werkt samen met hulporganisaties die lokaal helpen met het leveren van noodhulp, bij de wederopbouw of die ondersteuning bieden aan boeren en bedrijven. Iedere partner heeft eigen specifieke vragen waar Zero Hunger Lab antwoord op kan geven.

Een partner in noodhulp wil bijvoorbeeld weten hoe voedsel het beste kan worden samengesteld, gedistribueerd en vervoerd. Terwijl een partner die werkt aan de opbouw van een regio bijvoorbeeld wil weten hoe infrastructuur kan worden verbeterd en hoe belangrijk irrigatie van landbouw is. En bij het leveren van hulp om voedselvoorziening chronisch te verbeteren, rijzen weer andere vragen. Het Zero Hunger Lab gebruikt data science om al deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Hoe werkt Zero Hunger Lab

Zero Hunger Lab combineert data en onderzoek om nieuwe voedselsystemen te ontwerpen. Het landbouwonderzoek levert de input voor productiedata, terwijl de wiskundige optimalisatie kan zorgen voor een betere supply chain en infrastructuur.

Supply chain

Een wiskundig model rekent op basis van beschikbare data en slimme formules (algoritmes) uit wat de beste manier is om voor een bepaald gebied de voedselhulp te organiseren. Zo’n model beoordeelt impliciet miljoenen scenario's; meer dan ons menselijk brein kan bevatten.

Tilburg University werkt al een aantal jaar aan het optimaliseren van de supply chain binnen voedselhulp. Met resultaat. Samen met buitenpromovendus Koen Peters en het World Food Program ontwierp het optimalisatiemodel Optimus. Zero Hunger Lab optimaliseert niet alleen noodhulp, maar ook hulp tijdens wederopbouw en bij voedselvoorziening op de lange termijn. 

Koen Peeters over het optimalisatiemodel Optimus

Het verschil tussen leven en dood

“Het World Food Program gaat dagelijks de uitdaging aan om op basis van grote hoeveelheden data beslissingen te nemen. Beslissingen die vaak het verschil tussen leven en dood betekenen. Optimus is een ‘game changer’ voor WFP."

Het is een mooi voorbeeld van en een geheugensteun van hoe data science aanzienlijke impact kan hebben op humanitaire hulp. Optimus heeft al veel impact gemaakt. Dat is waarom het project de DCHI Jury Award for Best Humanitarian Innovation 2018 heeft gewonnen.”

Roza Freriks, innovation manager DCHI (Dutch Coalition voor Humanitarian Innovation)

Modellen ontwikkelen

Hoe doet Zero Hunger Lab dat? Het kijkt bijvoorbeeld naar de invloed van onzekerheid. Onzekerheden over prijzen, hoeveelheid voedsel, capaciteit en omstandigheden. Maar ook factoren als het gebruiken van lokaal geproduceerd voedsel, het reduceren van CO2-uitstoot en het beïnvloeden van politieke keuzes. Bovendien heeft het Lab als doel modellen nauwkeuriger te maken: van maandelijkse beslissingen, naar wekelijks of zelfs dagelijks. Zo kunnen er betere keuzes gemaakt worden op tactisch, operationeel en strategisch niveau.

De belangrijkste innovaties waar we de komende jaren aan werken zijn:

 1. Het optimaliseren van de supply chain van leverancier tot gebruiker;
 2. Het onderzoeken van de mogelijkheden wanneer we de vraag omdraaien: wat gebeurt er wanneer we de supply chain optimaliseren van ‘food basket’ tot aan productie?
 3. Het maximaal gebruik maken van lokale economieën.
Zero Hunger Lab - African Market

De lokale economie

Om honger, ziekte en armoede op te lossen is een gezond ecosysteem nodig binnen een land. Een systeem dat gebaseerd is op gelijkheid. Op dit moment zijn lokale boeren, logistieke dienstverleners en overheden maar een klein onderdeel van de oplossing van het wereld hongerprobleem.

Het Zero Hunger Lab-project wil lokale economieën ondersteunen en helpen om zich duurzaam te ontwikkelen. Daarbij krijgt de regio de leiding. Zij kunnen hun productie, veerkracht en winst verbeteren dankzij begeleiding, samenwerking en ondersteuning. Zero Hunger Lab helpt experts en hun organisaties om honger de wereld uit te helpen, door oplossingen aan te reiken gebaseerd op onderzoek.

Honger is een wereldwijd groot probleem. Ik vind het een mooi idee dat ik bijdraag aan het oplossen ervan. Naar mijn mening kunnen Data Science en Operations Research enorm bijdragen aan Zero Hunger. Dat zie ik ook terug in mijn onderzoek naar hoe je het beste kunt omgaan met de onzekerheid van prijzen van lokale goederen in een voedselhulpoperatie.

Robert Poos, MSc. student Business Analytics and Operations Research

Van onderzoek naar de praktijk

Zero Hunger Lab ontwikkelt modellen voor vraagstukken over noodhulp, wederopbouw en chronische voedselvoorziening. De vraagstukken verschillen in opzet en daarom ook in oplossing. Zero Hunger Lab ondersteunt partners in het optimaliseren van de hulp die zij bieden. Op basis van de vragen van partners voert het onderzoek. Zodat deze partners de resultaten vervolgens in de praktijk kunnen brengen en zo het verschil kunnen maken.

Samenwerken om impact te maken

Tilburg University werkt in het Zero Hunger Lab aan de ontwikkeling van supply chain oplossingen. Impact maken kunnen we niet alleen. Er is data nodig om onze modellen te voeden en we hebben partners nodig om de oplossingen in de praktijk te brengen. Zero Hunger Lab zoekt daarom partners voor samenwerking en co-creatie. Neem contact op voor een gesprek. Wie zijn er vanuit Tilburg University betrokken bij het Zero Hunger Lab? Hoe is Zero Hunger Lab georganiseerd?

Werken aan onderzoek. Hoe ziet de onderzoeksagenda eruit?
 1. Generieke aspecten van honger
  - Welke factoren bepalen honger?
  - Hoe meten we honger?
   
 2. Oplossingen voor ontwikkeling van landen/gebieden
  - De aanbodkant: bijv welke gewassen moeten we waar verbouwen?
  - De vraagkant: hoeveel voedsel is er eigenlijk nodig?
  - De infrastructuur kant: waar moeten we voedsel opslaan, hoe lopen de transporten?
  - De investeringskant: moeten we investeren in irrigatie of in leningen aan boeren?
   
 3. Oplossingen voor noodhulp
  - Hoe kunnen we WFP nog beter ondersteunen?
  - Wat is het beste: geld of voedsel brengen?
  - Modellen voor hele specifieke situaties; bijv na een overstroming of aardbeving
  - Waar moeten voedselvoorraden strategisch liggen voor noodhulp?
   
 4. Ontwikkeling van modellen
  - Die met onzekerheid kunnen omgaan
  - Die nog grotere gebieden kunnen weergeven en analyseren
  - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de resultaten ook echt gebruikt worden?

Contact

Heb je interesse in welke bijdrage jij kan leveren of weet je al dat je onze partner of collega wilt worden, laten we in gesprek gaan.