Zero Hunger Lab

Model OPTIMUS en de samenwerking met World Food Programme

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties helpt mensen in crisis-situaties wereldwijd. Sinds 2011 helpt professor Hein Fleuren met zijn studenten vanuit Tilburg University de VN bij het optimaliseren van hun supply chain in crisissituaties met behulp van data analytics. De intensieve samenwerking resulteerde in OPTIMUS, een innovatieve oplossing voor effectievere voedselhulp, die nu door het WFP wordt gebruikt in landen zoals Jemen, Syrië, en Zuid-Soedan.

Professor Hein Fleuren en een aantal masterstudenten ontwikkelden  het model OPTIMUS. Hiermee boekte het World Food Programme grote resultaten: dankzij het gebruik van OPTIMUS konden de operationele kosten in Irak met 12% gereduceerd worden zonder de voedingswaarde voor de begunstigden te verminderen. Het World Food Programme zet OPTIMUS de komende jaren in in haar gehele werkgebied. Het Zero Hunger Lab blijft het model ondertussen verder doorontwikkelen.

De impact van een methode als OPTIMUS is groot: hoe beter we de voedselhulp organiseren, hoe meer mensen we kunnen voeden met het beperkte budget dat beschikbaar is.

Die impact en de interesse vanuit de internationale gemeenschap (overheden, ngo's, onderzoeksinstituten en het World Food Programme) leidde in 2018 tot het idee om de volgende stap te zetten en het Zero Hunger Lab op te richten.

Hoe kwam OPTIMUS tot stand?

Geavanceerde analyse en wiskunde waren nodig om WFP te helpen bij het beheren van de complexiteit en het ontwerpen van optimale interventies. Zowel programmatisch als operationeel. Vragen die daarbij onder andere aan bod kwamen:

 • ‘De begunstigden geven de voorkeur aan bonen boven linzen, moeten we onze voedselmand aanpassen?’
 • ‘Lokale markten functioneren, moeten we de voorkeur geven aan contante overboekingen aan begunstigden?’
 • ‘We kopen al van kleine boeren, moeten we opschalen?’
 • ‘WFP ontvangt 70% van het benodigde geld, hoe kunnen we resultaten maximaliseren?’
 • ‘De prijzen voor rijst zijn de laatste tijd gedaald, van welke bronnen gaan we kopen?’
 • ‘Tijdens het regenseizoen zijn we niet in staat om voedsel te verplaatsen, hoe moeten we daarop voorsorteren?’

In plaats van de supply chain stap voor stap te benaderen (pakket samenstellen, inkoop, verscheping, distributie), komen in het model alle variabelen samen. Zo wordt de inkoopprijs meegenomen in de samenstelling van het voedselpakket en speelt ook de locatie van inkoop mee, en de wijze van distributie (in een kamp, via de plaatselijke markt?).

Zou uw organisatie het OPTIMUS-model kunnen inzetten om de supply chain te optimaliseren? Neem dan contact met ons op. Wij delen onze kennis graag en belangeloos.

Resultaten:

 • Dankzij ons model OPTIMUS is 150 miljoen dollar bespaard; genoeg om twee miljoen mensen een jaar lang te voeden.

 • Na gebruik in tal van landen wil het WFP het model in 80 landen inzetten.

 • Koen Peters, PhD-researcher van ZHL, leidt diverse optimalisatie initiatieven voor WFP.

Contactpersoon

 • Hein Fleuren

  Hein Fleuren

  Hoogleraar Operations Research
 • Koen Peters

  Koen Peters

  Buitenpromovendus

  Peters werkt sinds de ontwikkeling van het eerste prototype als project manager bij het World Food Programme in Rome, om zo de verdere ontwikkeling en continue verbeteringen van het model in goede banen te leiden.