Zero Hunger Lab

Met wiskunde minder honger in de wereld

Partners Zero Hunger Lab

De researchers van het Zero Hunger Lab zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en helpen realiseren van data science oplossingen waarmee organisaties en gemeenschappen geïnformeerde en vaak betere besluiten kunnen nemen rondom het bieden van optimale voedselzekerheid. Om mensen onafhankelijk te maken van voedselhulp en te zorgen voor duurzame voedselzekerheid met wiskunde en slimme algoritmes, is samenwerking op programma- en projectniveau cruciaal.

Samenwerken om impact te maken

Onze huidige partners geven ons niet alleen adequate toegang tot data, mensen in nood, kennis, geld, voedselketens, rampgebieden of beleidsmakers. Samen met hen zetten we Data Science for Zero Hunger in om onze SDG-2 impact te versterken. We zoeken naar meer partners om nog meer impact te kunnen maken. 

Met slimme algoritmes werken aan duurzame voedselzekerheid

Veel organisaties die zich inzetten voor voedselzekerheid verzamelen en rapporteren vooral veel data gericht op verantwoording, met andere woorden achteruit kijken. Onze researchers richten zich vooral op data waarmee voorspeld kan worden hoe honger te verminderen: vooruit kijken. Hierbij maken we gebruik van de enorme rekenkracht van computers, slimme algoritmes en ontsluiten we relevante externe en interne (big)data.

Ons unieke onderzoek maakt alleen impact wanneer we met partners samenwerken aan data science oplossingen. Bijvoorbeeld oplossingen die ervoor zorgen dat Issa Fanornah weer rijst en groente kan verbouwen om de mensen in Sierra Leone van voedsel te voorzien, in plaats van suikerriet voor Europese bio-ethanol. [Lees meer over Issa in Voedselzaak – Hulp of Handel Volkskrant e-book pagina 61]

Research platform

Om research impact te kunnen realiseren en snel te kunnen opschalen zetten we een coöperatieve platform organisatie op. Zodat data science kan worden ingezet voor en door de mensen die structureel ondervoed zijn zonder dat hun andere belangen zoals veiligheid, gelijkheid, privacy etc. verder in het gedrang komen. Voor het versterken en uitbouwen van het ZHL research platform zijn we voortdurend op zoek naar strategische of project partners die:

  1. met data science de impact van hun programma’s, projecten, producten, beleid of diensten willen verbeteren;
  2. veel ervaring hebben met het werken met mensen en gemeenschappen die structurele voedselonzekerheid kennen;
  3. hun data, kennis (ook vanuit andere disciplines), expertise en resources willen delen om samen met ons voedselzekerheid oplossingen (SDG-2) te ontwikkelen en implementeren;
  4. willen en kunnen investeren in het Data Science for Zero Hunger Lab en richting geven aan onze research activiteiten en/ of;
  5. de kennis en oplossingen willen toepassen, delen en borgen in hun organisaties en gemeenschappen.

Waaraan werkt Zero Hunger Lab?

De core activiteit van het ZHL is onderzoek. Naast onze researchprojecten zorgen we ervoor dat we steeds actief onze kennis delen via publicaties, media, evenementen, bijeenkomsten en onderwijs. Dit doen we om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen en gemeenschappen de expertise en oplossingen hebben om data science in te zetten voor duurzame voedselzekerheid (SDG-2 impact). 

Zero Hunger Lab - Goal 2

Boeren beter ondersteunen met kennis

"Als maatschappelijke organisatie investeert Solidaridad in het verzamelen en analyseren van data om boeren meer inzicht te geven in het reilen en zeilen van hun boerenbedrijf. Met die kennis kunnen we boeren beter ondersteunen. Ook kunnen we met data beter laten zien wat wij als organisatie bereiken. Met name bij het analyseren van de data kunnen we de kennis en expertise van het Zero Hunger Lab goed gebruiken."

Door het partnerschap met Tilburg University verwachten we ons werk met de boeren verder te verbeteren en een grotere bijdrage te leveren aan de United Nations Sustainable Development Goal 2: Zero Hunger.

Arjen Mulder, Head of Knowledge Management Learning at Solidaridad Europe

Contactpersoon