Solidaridad - harvest

Eerlijke en duurzame supply chain voor suikerriet

Solidaridad heeft het Zero Hunger Lab gevraagd hoe ze gegevens kunnen gebruiken om zo veel mogelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van een eerlijke en duurzame supply chain van suikerriet en palmolie.

Momenteel verzamelt Solidaridad het grootste deel van haar gegevens stroomopwaarts van de toeleveringsketen (op boerenniveau). De organisatie heeft daarom niet veel informatie beschikbaar om de waardeverdeling over de volledige aanvoerketen van suikerriet te kunnen evalueren.

Het Zero Hunger Lab gebruikt de True Price-methodologie om toch de eerlijkheid en duurzaamheid van de supply chain van suikerriet te kunnen beoordelen. Het onderzoek identificeert bovendien hoe het verzamelen van data kan worden verbeterd en identificeert welke factoren de grootste impact hebben op de suikerrietketen. Zo kan Solidaridad daarover gericht data gaan verzamelen.

Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie met 50 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met iedereen in de keten - van boer tot multinational – werken ze aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn.

Aanpak onderzoek  

De onderzoekers van het Zero Hunger Lab richten zich op onderstaande vragen:

  1. Hoe zijn de processen in de supply chain van suikerriet ingericht?
  2. Hoe kan data bijdragen aan een eerlijke en duurzame waardeverdeling in agrarische toeleveringsketens?
  3. Welke data heeft Solidaridad nodig om te verzamelen en welke data is momenteel beschikbaar met betrekking tot de waardeverdeling in de suikerrietketen?

Hoe kan Solidaridad optimaal gebruik maken van de verzamelde data en in hoeverre draagt dit bij aan een fair value distributie binnen de suikerriet supply chain?

Contactpersonen

Nick Grosfeld - Master student

Stephan Spanjaart - Master student

Cindy Kuijpers - Researcher