Voedselbank

Onder de Radar

Honger is niet alleen een probleem in ontwikkelingslanden over de gehele wereld, maar ook in Nederland. In 2020 profiteerden ongeveer 150.000 personen van de steun van Nederlandse Voedselbanken. De organisatie van Nederlandse Voedselbanken heeft het Zero Hunger Lab gevraagd technieken te ontwikkelen om inzichtelijk te krijgen welke mensen in aanmerking komen voor ondersteuning door de Voedselbank.

De Voedselbanken zorgen ervoor dat individuen die onder het minimum leven, in staat zijn voldoende voedsel te consumeren om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. De Voedselbanken zamelen voedsel in dat anders zou worden weggegooid of dat om andere redenen wordt geschonken, en verdelen dit onder mensen die hulp nodig hebben. De Nederlandse Voedselbanken vermoeden echter dat zo'n 250.000 meer personen en huishoudens deze steun van de Voedselbank nodig hebben. Deze personen worden ‘onder de radar’ genoemd.

Aanpak en implementatie

De organisatie van Nederlandse Voedselbanken heeft het Zero Hunger Lab gevraagd technieken te ontwikkelen om boven water te krijgen welke mensen in aanmerking komen voor ondersteuning door de Voedselbank. Op basis van openbare gegevens die beschikbaar zijn bij de gemeenten en de statistische databases. Vanwege de AVG is het niet mogelijk een lijst op te leveren van mensen die waarschijnlijk in aanmerking komen voor de Voedselbank. In plaats daarvan worden voorspellingen gedaan over straten of wijken waarvan de kans groot is dat veel van de mensen die daar wonen in aanmerking komen. Deze aanpak is voor het eerst getest in de stad Den Bosch en wordt nu verder uitgerold in Nederland.

Met behulp van econometrische en algemene statistische technieken beantwoordt het ZHL de volgende vragen om mensen die onder de radar staan ​​beter te identificeren:

  •     Wat zijn de kenmerken van klanten van de Voedselbank?
  •     Wanneer en waarom stappen klanten in en uit het Voedselbank-programma?
  •     Wat beïnvloedt de tijdsduur dat mensen klant zijn?
  •     Welke kenmerken zijn van invloed op het terugkeren van klanten?
  •     Kunnen we klantsegmenten identificeren en zo ja, op basis van welke kenmerken?

Dit onderzoek geeft de Voedselbank inzicht in het aantal mensen dat in aanmerking komt voor hun ondersteuning. Met deze technieken kan de Voedselbank het aantal potentiële begunstigden voorspellen als de regels voor deelname worden gewijzigd.

Een deel van het onderzoek is daarnaast te analyseren hoeveel gegevens er nodig zijn om een ​​voldoende nauwkeurige voorspelling te krijgen. Bij gemeenten is veel data beschikbaar, maar het gebruik van zo min mogelijk data geniet de voorkeur.

Bijdragen aan 'Onder de Radar 2.0'

De Voedselbank Den Bosch was het pilotproject voor dit onderzoek. Meer onderzoek wordt gedaan door de technieken en tools te verspreiden naar de andere 167 Voedselbanken in Nederland. Dit project heet “Onder de Radar 2.0”.

Door de coronacrisis zullen eind dit jaar veel meer mensen steun van de Voedselbanken nodig hebben. Om ons te helpen het zoeksysteem van de Voedselbank voor mensen 'onder de radar' robuuster te maken, zijn donaties welkom.

Doneren via het Universiteitsfonds

Contactpersoon

Researchteam