Tilburg University logo statue

Instituten en researchgroepen

Onderzoeken, begrijpen, meedenken, sturen. Tilburg University wil met haar onderzoek bijdragen aan een beter begrip van complexe maatschappelijke vraagstukken. Dat doen de onderzoekers door te kijken naar onderliggende structuren, verbanden en betekenissen. Het onderzoek op de Tilburgse campus leidt tot nieuwe inzichten en vragen, maar ook tot concrete adviezen en aanbevelingen.

Het onderzoek speelt zich af binnen de graduate schools van de faculteiten of binnen een van de vele onderzoeksinstituten. Elk instituut is gespecialiseerd in een of meer kennisgebieden; er zijn facultaire en multidisciplinaire instituten. In die laatste werken specialisten vanuit verschillende invalshoeken samen. Altijd met het oog op innovatieve wetenschap.

 • CCP
  Competence Centre for Pension research
 • CentERdata
  Instituut voor dataverzameling en onderzoek
 • CoRPS
  Center of Research on Psychological and Somatic disorders
 • Cred-ART
  Christelijke geloofsartikelen
 • CSEC
  Centrum voor de Studie naar het Vroege Christendom
 • CWRC
  Cardinal Willebrands Research Center
 • Netspar
  Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
 • EBC
  European Banking Center
 • EVS
  European Values Study
 • FIT
  Fiscaal Instituut Tilburg
 • FSC
  Fransiscaans Studiecentrum
 • HSRI
  Herbert Simon Research Institute
 • i-HILT
  Virtual platform on the history of international law
 • Luce
  Centrum voor Religieuze Communicatie
 • PMC
  People Management Center
 • RJC
  Relatie Jodendom Christendom
 • TAISIG
  Tilburg University Artificial Intelligence Special Interest Group
 • TELOS
  Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling
 • TESC
  Tilburg Experience Sampling Center
 • Thomas Instituut
  Thomas Instituut
 • Tiber
  Tilburg Institute for Behavioral Economics Research
 • TiCC
  Tilburg center for Cognition and Communication
 • TiCeLS
  Tilburg Center of the Learning Sciences
 • TiFB
  Tilburg Instituut voor Familiebedrijven
 • TILEC
  Tilburg Law and Economics Center
 • TiLPS
  Tilburg Center for Practical Philosophy, Epistemology and Philosophy of Science
 • TILT
  Tilburg Institute for Law, Technology and
 • TiPM
  Tilburg Institute for Private Markets
 • TiREG
  Tilburg Center for Regional Law and Governance
 • Tranzo
  Wetenschappelijk centrum op het gebied van zorg en welzijn
 • TSC
  Tilburg Sustainability Center
 • UCGV
  Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging
 • Zero Hunger Lab
 • Zero Poverty Lab