Understanding Society

Als specialist in mens en maatschappij dragen we met ons onderzoek bij aan een beter begrip van de samenleving. Op grond daarvan zoeken we naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Tilburg Research 2014/1: Social InnovationTilburg Research toolkit mensenhandel

Toolkit tegen mensenhandel en uitbuiting in Nederland

“Mensenhandel en uitbuiting in de seksindustrie is het meest bekend en het meest omvangrijk, maar de agrarische sector staat in Nederland op de tweede plaats.”

Lees het hele artikel

Tilburg Research Paul Scheffer over Europa - klein

Denken over Europa overwoekerd door eurocrisis

"Door die crisis is Europa aan de ene kant heel dichtbij gekomen. Maar aan de andere kant roept Europa daardoor ook meer weerstand op."

Lees het hele artikel

Netspar wil onze pensioen- sector sterker maken

Netspar wil het maatschappelijk kennisniveau naar een hoger plan tillen met onderzoek naar de hoogte van het pensioen, solidariteit tussen generaties en het beleggingsbeleid.

Lees het hele artikel


Tilburg Research Paul Open Access - klein

Open Access: psychologen geven onderzoeksdata vrij

Lange tijd waren psychologen terughoudend om hun onderzoeks- gegevens te delen. De Journal of Open Psychology Data (JOPD) wil daar verandering in brengen.

Lees het hele artikel

Tilburg Research - Tranzo bouwt bruggen tussen theorie en praktijk - klein

Bruggen bouwen in de gezondheidszorg

Door te werken met promovendi uit de beroepspraktijk, bouwt onderzoeks- instituut Tranzo bruggen tussen de wetenschap, de praktijk én de patiënt.

Lees het hele artikel

Tilburg Research - Kenny Meesters - klein

Cruciale rol social media bij hulpverlening rampen

Tegenwoordig spelen social media een steeds grotere rol bij de hulpverlening tijdens rampen. Promovendus Kenny Meesters vertelt hoe hij dit onderzoekt.

Lees het hele artikel