Onderzoek Tilburg Law School

Onze missie is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen.

Onderzoek Rechten


Nieuws over onderzoek Rechten

 • Trauma’s hebben geen invloed op werktevredenheid 11-12-2017Persbericht Trauma’s hebben geen invloed op werktevredenheid
  PERSBERICHT 11 dec. 2017 - Op jaarbasis wordt circa een kwart van de werkende bevolking geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen, zoals criminaliteit, ongevallen, ernstige ziekte of dood van een dierbare. Een deel van de getroffenen kampt met zeer ernstige posttraumatische stress symptomen. Deze gebeurtenissen en symptomen blijken echter –tegen de verwachtingen in– geen negatieve invloed te hebben op de werktevredenheid.

 • Maurice Adams 07-12-2017Opinie Maurice Adams
  Over de Grondwet in het regeerakkoord

 • Grote beleidsaanpassingen nodig voor klimaatslimme landbouw 05-12-2017Persbericht Grote beleidsaanpassingen nodig voor klimaatslimme landbouw
  Op alle niveaus van regulering van de landbouw (nationaal, Europees en internationaal) zijn grote aanpassingen nodig om de uitdagingen van klimaatverandering aan te kunnen. Klimaatslimme landbouw is essentieel om enerzijds klimaatschade aan de landbouw op te vangen en anderzijds zowel broeikasgasemissies terug te dringen als de voedselproductie te verhogen voor de toenemende wereldbevolking. Maar het juridisch instrumentarium daarvoor staat nog in de kinderschoenen.

 • Reinout Wibier: Het neutraliteitsargument is onhoudbaar 04-12-2017Opinie Reinout Wibier: 'Neutraliteit' van overheidsdienaren gaat niet om uiterlijk
  Bij de 'neutraliteit' van overheidsdienaren gaat het om hun opstelling, niet hun uiterlijk, betoogt hoogleraar privaatrecht Reinout Wibier in de Volkskrant.

 • Willem Witteveenlezing door Kim Putters over ongelijkheid in onze rechtsstaat 04-12-2017Persbericht Willem Witteveenlezing door Kim Putters over ongelijkheid in onze rechtsstaat
  PERSBERICHT 4 december 2017 - Hoeveel ongelijkheid kan een rechtsstaat verdragen? Dat is de titel van de derde Willem Witteveenlezing die op donderdag 7 december wordt uitgesproken door Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, aan Tilburg University.


Instituten


Vernieuwend onderzoek

Bert-Jaap Koops: Huisrecht 2.0

Arie Trouwborst: Bescherming grote roofdieren

Anne Meuwese: Alternatieve sturing van overheden

Recente publicaties over Rechten