Onderzoek Tilburg Law School

Onze missie is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen.

Nieuws Rechten

 • 20-03-2018Direct link

  Ton Wilthagen: Op het terrein van werk en inkomen is wel degelijk wat te kiezen woensdag
  Ook al worden veel regels en voorzieningen voor de sociale zekerheid en arbeidsmarkt vastgesteld in Den Haag, door de decentralisatie van het beleid van werk en inkomen valt er op dit terrein wel degelijk wat te kiezen woensdag, betoogt hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen. Lees meer

 • 19-03-2018Persbericht

  Ian Sumner benoemd tot hoogleraar internationaal privaatrecht en familierecht
  PERSBERICHT 19 maart 2018 - Tilburg University heeft mr. dr. Ian Sumner benoemd tot hoogleraar internationaal privaatrecht en familierecht. Sumner onderzoekt hoe de wet- en regelgeving in grensoverschrijdende familiesituaties kan worden verbeterd. De leerstoel is gevestigd bij het Tilburgs Instituut voor Privaatrecht van Tilburg Law School. Lees meer

 • 19-03-2018Direct link

  Arie Trouwborst: Terugkeer wolf in Europa mede te danken aan wettelijke beschermingsmaatregelen
  De terugkeer van de wolf in Europa is mede te danken aan wettelijke beschermingsmaatregelen. In 1979 werd de wolf in het Verdrag van Bern opgenomen als beschermde diersoort. Daarnaast is er sinds 1992 de EU Habitatrichtlijn. Die maatregelen beginnen langzamerhand vruchten af te werpen. Lees meer

 • 16-03-2018Direct link

  Ton Wilthagen: Scholingsbeleid moet op de schop; meer ruimte voor de regio
  Nederland investeert te weinig in scholing. Het is daarom zaak om het aanbod en de toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren. Scholingsbeleid zou er met name op gericht moeten zijn om, in samenwerking met de sectoren, het onderwijsaanbod in de regio te versterken. Lees meer

 • 16-03-2018Direct link

  Ernst Hirsch Ballin: Rol decentrale instanties in sociale grondrechten geven gemeenteraadsverkiezingen extra gewicht
  Sociale grondrechten, die mensen bescherming bieden tegen gebreken en tekorten in hun primaire levensbehoeften, moeten veel meer zijn afgestemd op de concrete noden. Vandaar de grote rol daarin van decentrale instanties, zelfs in toenemende mate. (.. ) Dit maakt de komende gemeenteraadsverkiezingen van extra gewicht voor een herstel van een positief, hoopvol gevoel bij de politiek. Lees meer

 • 16-03-2018Direct link

  Eva van Vugt over de afschaffing van referenda
  Referenda worden afgeschaft, zodat Den Haag de burgerstem niet meer hoeft te horen. Een referendum over de vraag of dat een goed idee is, komt er niet. Promovenda Eva van Vugt analyseert in Univers hoe de regering dit voor elkaar krijgt. “Het is een juridische hersenkraker.” Lees meer

 • 13-03-2018Nieuws

  Discussie: naar een Europese arbeidsautoriteit?
  Tijdens een bijeenkomst in Brussel op 27 februari 2018, georganiseerd door de Duitse Friedrich Ebert Stichting, is een voorstudie over de mogelijke opzet van een Europese arbeidsautoriteit gepresenteerd en besproken. Lees meer

 • 09-03-2018Nieuws

  Beurs voor onderzoek naar fiscale en economische aspecten bouwspaarsysteem in relatie tot pensioen
  FIT onderzoekers Bastiaan Starink en Jessica Warren ontvangen een beurs van 80.000 euro voor hun onderzoek naar de fiscale en economische aspecten van het introduceren van een bouwspaarsysteem in relatie tot pensioenregelingen in Nederland. Lees meer

 • 07-03-2018Nieuws

  Ger van der Sangen over de Governance en financiering van de coöperatie

 • 05-03-2018Nieuws

  Fonds Slachtofferhulp en CentERdata: groot onderzoek naar positie van en steun aan slachtoffers
  Fonds Slachtofferhulp is i.s.m. CentERdata gestart met een grootschalig en meerjarig Victims in Modern Society-project (VICTIMS–project). Doel is inzicht te krijgen in de positie van en steun aan slachtoffers in een veranderende samenleving en om de hulpverlening daarbij te kunnen laten aansluiten. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een groep van 7500 volwassenen, afkomstig uit het LISS-panel van CentERdata. Lees meer

 • 05-03-2018Persbericht

  Stéphanie van Gulijk benoemd tot hoogleraar Privaatrecht
  Tilburg University heeft mr. dr. Stéphanie van Gulijk benoemd tot hoogleraar ‘Privaatrecht, bijzondere overeenkomsten’ bij het departement Privaatrecht van Tilburg Law School. Van Gulijk is gespecialiseerd in bijzondere overeenkomsten, zoals de overeenkomst van opdracht, aanneming van werk, consumentenkoop, de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de verzekering. Lees meer

 • 20-02-2018Direct link

  Podcast: Prof. Ton Wilthagen over turbulentie op de arbeidsmarkt
  Turbulentie op de arbeidsmarkt. Nieuw werk ontstaat en bestaand werk verdwijnt. Flexibilisering, robotisering en vergrijzing hebben een grote invloed. Wat is er aan de hand? Wie komt er in actie? En hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en schip belanden? Ton Wilthagen gaf een interview aan People Power. Lees meer

 • 19-02-2018Persbericht

  Iconische cultuurpaleizen staan haaks op behoefte kunstenaars, publiek en buurt
  Cultuurmanagers, architecten en beleidsambtenaren die een nieuw ‘cultuurpaleis’ voor de stad plannen, moeten wat betreft de precieze locatie en architectuur veel meer rekening houden met de veranderende behoeftes van het publiek, de makers en de buurt. Dat concludeert Marjo van Schaik in haar onderzoek Spaces of Culture, met als case-city Amsterdam, waarop ze 23 februari promoveert aan Tilburg University. Lees meer

 • 19-02-2018Persbericht

  Veel klokkenluiders hebben zeer ernstige psychische klachten
  PERSBERICHT 19 feb. 2018 - Klokkenluiders vervullen een belangrijke en onmisbare rol in de samenleving. Voor de klokkenluiders zelf zijn de gevolgen van het melden van misstanden echter dramatisch. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Tilburg University. Circa 80% kampt met zeer negatieve effecten voor werk en inkomen, en bijna 50% met zeer negatieve effecten voor het gezinsleven. Zo'n 45% kampt met bijzonder ernstige psychische klachten zoals zeer ernstige angst- of depressiesymptomen. Lees meer

 • 30-01-2018Persbericht

  Burgers onvoldoende beschermd tegen computerbesluiten overheid
  PERSBERICHT 30 jan. 2018 - De overheid gebruikt computers voor het nemen van besluiten. Vaak gaat het daarbij om geld, zoals het verlenen van kinderbijslag, de AOW, toeslagen, het opleggen van motorrijtuigenbelasting of de aanslag inkomstenbelasting. Maar hoe die besluiten precies genomen worden, is niet duidelijk. Bovendien leunen overheden ook op elkaars computerbesluiten. De burger is daardoor onvoldoende juridisch beschermd, blijkt uit promotie-onderzoek van Marlies van Eck. Lees meer

 • 29-01-2018Persbericht

  Jurgen de Poorter benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht
  PERSBERICHT 29 jan. 2018 - Tilburg University heeft prof. dr. Jurgen de Poorter met ingang van 1 februari 2018 benoemd tot fulltime hoogleraar op de kernleerstoel Bestuursrecht. De leerstoel is ondergebracht bij het Department of Public Law, Jurisprudence and Legal History van Tilburg Law School. Lees meer

 • 24-01-2018Persbericht

  Ernst PTSS-symptomen bepaalt of trauma negatief of positief effect heeft op eenzaamheid
  PERSBERICHT 24 jan. 2018 - Na traumatische gebeurtenissen kampt een deel van de slachtoffers met eenzaamheid, blijkt uit nieuw onderzoek van Tilburg University. Dat is nadelig, omdat eenzaamheid zowel de fysieke als de mentale gezondheid ondermijnt. Slachtoffers met zeer ernstige posttraumatische stress symptomen (PTSS-symptomen) hebben meer last van eenzaamheid dan slachtoffers met zeer weinig PTSS-symptomen. Opmerkelijk genoeg hebben slachtoffers met zeer weinig PTSS-symptomen echter minder vaak met eenzaamheid te kampen dan niet-slachtoffers. Lees meer

 • 23-01-2018Nieuws

  Gedachten over een Europese Arbeidsautoriteit
  De Friedrich Ebert Stichting, de oudste politieke denktank in Duitsland verbonden aan de sociaaldemocratie en de vrije vakvereniging, heeft Jan Cremers (Tilburg Law School) gevraagd een voorbereidende studie te verrichten naar de toekomstige functie, bevoegdheden en structuur van de Europese Arbeidsautoriteit, een plan van de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. Lees meer

 • 22-01-2018Direct link

  Wilthagen: "De tussenbaan is een signaal naar de politiek"
  Het 'tussencontract' is een noodgeboren contract, omdat de arbeidsmarkt niet langer kan wachten op een kabinetsplan voor de modernisering van het vaste contract. Dat stelt hoogleraar Ton Wilthagen in de Metro. Dat de KLM zulke contracten wil gebruiken, is volgens hem vooral een signaal naar de politiek. Lees meer

 • 18-01-2018Video

  Studenten onderzoeken situatie vluchtelingen in Griekse steden
  Hoe kan de humanitaire hulp aan vluchtelingen in grote steden effectiever en duurzamer worden ingericht? De laatste tien jaar is het aantal mensen dat in een crisissituatie leeft bijna verdubbeld. Studenten en wetenschappers van Tilburg University werken samen met de hulporganisatie Care om data te verzamelen onder vluchtelingen waarmee de hulp kan worden verbeterd. Lees meer

 • 11-01-2018Nieuws

  Uitnodiging voor Erelunches

 • 04-01-2018Direct link

  Luisteren: Jonathan Verschuuren over minder klimaatschade en meer monden voeden door slimme landbouw
  Kun je als boer meer monden voeden en tegelijkertijd klimaatverandering tegengaan? Volgens Jonathan Verschuuren - hoogleraar International and European Environmental Law - wel. Hij legt het uit in een interview op BNR Nieuwsradio. Lees meer

 • 02-01-2018Direct link

  Argos luisteren: Anton van Kalmthout over zijn leven in dienst van mensenrechten
  Twaalf jaar lang was emeritus hoogleraar Anton van Kalmthout de Nederlandse regeringsvertegenwoordiger in het Comité tot voorkoming van schendingen van mensenrechten, vernederende behandeling of bestraffing, het CPT: European Commitee for the Prevention of Torture. Onlangs stopte hij als commissielid bij dat CPT - wat heeft hij bereikt? En hoe doet Nederland het op het gebied van mensenrechten van gevangenen? Lees meer

 • 15-12-2017Direct link

  'Leger Myanmar verkracht stelselmatig Rohingya vrouwen'
  Expert internationaal strafrecht Annie-Marie de Brouwer van INTERVICT denkt dat er mogelijk sprake is van genocide van de Rohingya bevolking in Myanmar. Dat zegt ze in een uitzending van Nieuws en Co op Radio 1. Lees meer

 • 14-12-2017Persbericht

  Wederkerigheid tussen mens en natuur en mensen onderling ontbreekt in Duurzame Ontwikkelingsdoelen VN
  PERSBERICHT 14 dec. 2017 - De westerse wereld kan leren van niet-westerse welzijnsbegrippen en de doorwerking daarvan in het recht. Dat stelt Dorine van Norren op grond van het proefschrift dat ze op 18 december verdedigt aan Tilburg University. Wederkerigheid tussen mens en natuur en tussen mensen onderling speelt een belangrijke rol in niet-westerse filosofie, maar dat idee komt slechts mondjesmaat terug in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Lees meer

 • 12-12-2017Nieuws

  Irmgard Borghouts treedt toe tot commissie over socialer ondernemen
  Dr. Irmgard Borghouts-van de Pas van ReflecT wordt met ingang van 2018 lid van de Commissie van Deskundigen voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Vanwege haar expertise op voor de PSO belangrijke gebieden (arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inclusief HR-beleid), is Borghouts daarvoor gevraagd. Lees meer

 • 11-12-2017Persbericht

  Trauma’s hebben geen invloed op werktevredenheid
  PERSBERICHT 11 dec. 2017 - Op jaarbasis wordt circa een kwart van de werkende bevolking geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen, zoals criminaliteit, ongevallen, ernstige ziekte of dood van een dierbare. Een deel van de getroffenen kampt met zeer ernstige posttraumatische stress symptomen. Deze gebeurtenissen en symptomen blijken echter –tegen de verwachtingen in– geen negatieve invloed te hebben op de werktevredenheid. Lees meer

 • 05-12-2017Persbericht

  Grote beleidsaanpassingen nodig voor klimaatslimme landbouw
  Op alle niveaus van regulering van de landbouw (nationaal, Europees en internationaal) zijn grote aanpassingen nodig om de uitdagingen van klimaatverandering aan te kunnen. Klimaatslimme landbouw is essentieel om enerzijds klimaatschade aan de landbouw op te vangen en anderzijds zowel broeikasgasemissies terug te dringen als de voedselproductie te verhogen voor de toenemende wereldbevolking. Maar het juridisch instrumentarium daarvoor staat nog in de kinderschoenen. Lees meer

 • 04-12-2017Persbericht

  Willem Witteveenlezing door Kim Putters over ongelijkheid in onze rechtsstaat
  PERSBERICHT 4 december 2017 - Hoeveel ongelijkheid kan een rechtsstaat verdragen? Dat is de titel van de derde Willem Witteveenlezing die op donderdag 7 december wordt uitgesproken door Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, aan Tilburg University. Lees meer

 • 01-12-2017Persbericht

  Max van der Stoel Awards 2017 uitgereikt voor vier studies in de mensenrechten
  PERSBERICHT 1 dec. 2017 - Ter gelegenheid van de Wereld Mensenrechtendag op 10 december zijn op vrijdag 1 december aan Tilburg University de Max van der Stoel Human Rights Awards 2017 uitgereikt. Twee promovendi en twee masterstudenten van de universiteiten in Nijmegen, Gent en Leiden ontvingen de prijs voor hun promotie- respectievelijk afstudeeronderzoek. Lees meer