Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Onderzoeksorganisatie Tilburg Law School

De onderzoeksorganisatie staat onder leiding van de Vice-Decaan Onderzoek.

De Vice-Decaan Onderzoek maakt deel uit van de Law School Board .

De Vice-Decaan Onderzoek is eindverantwoordelijk voor: De ondersteuning wordt verzorgd door de afdeling Research and Management Support van de Law School Office.

Al het onderzoek dat wordt verricht aan de Law School vindt plaats in het kader van een onderzoeksprogramma dat geleid wordt door één of meer programmaleiders. Een onderzoeksprogramma kan zijn gekoppeld aan een onderzoeksinstituten, -groepen en -programma's.