Onderzoek Tilburg Law School

Onze missie is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen.

Ongelijke behandeling ondergraaft inzet arbeidsmigranten

Ongelijke behandeling zet kwaad bloed op de werkplek en ondergraaft de inzet van arbeidsmigranten daar waar deze hard nodig is om de bedrijvigheid overeind te houden. Dit zou genoeg reden moeten zijn voor werkgevers om niet langer af te wachten, maar zelf het initiatief te nemen voor gedegen afspraken die gelijk loon voor gelijk werk dichterbij brengen.

Dat concludeert Jan Cremers, die aan de Tilburgse Law School een project over de internationalisering van de arbeidsmarkt (INT-AR) coördineert, in een bijdrage over het vrij werknemersverkeer aan het blad Economisch Statische Berichten. De redactie van ESB heeft een dossier samengesteld onder de titel Keuzes voor Europa. De artikelen in het dossier gaan in op een viertal thema’s: vrij verkeer van goederen en diensten, vrij verkeer van personen, vrij verkeer van kapitaal, en governance.

Zie: Economisch Statistische Berichten, Nummer 4754S - 3 oktober 2017