Onderzoek Tilburg Law School

Onze missie is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen.

Em. hoogleraar Herman Schoordijk overleden

Em. prof. mr. Herman C.F. Schoordijk, emeritus hoogleraar van Tilburg Law School, is dinsdag 5 juli 2018 op 91-jarige leeftijd overleden. Overeenkomstig zijn wens werd hij woensdag 11 juli in besloten kring begraven.

Herman Schoordijk was van 1964 tot 1991 aan onze universiteit verbonden als hoogleraar burgerlijk recht, handelsrecht en international privaatrecht. Hij was een van de grondleggers van de Tilburgse rechtenfaculteit en heeft met zijn scherpe juridische geest grote invloed gehad op het burgerlijk recht in Nederland. Hij is een leermeester geweest voor vele juristen in ons land en maakte een onuitwisbare indruk op studenten en collega’s.

Bestuurlijk heeft Herman Schoordijk een grote bijdrage geleverd aan de rechtenfaculteit. Hij diende onder meer twee termijnen als decaan, was voorzitter of lid van talloze commissies en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Schoordijk Instituut

In 1991 ging Herman met emeritaat en werd het onderzoeksinstituut van de faculteit tot aan de opheffing in 2008 naar hem vernoemd. Ook na zijn emeritaat bleef hij nauwe banden onderhouden met zijn collega’s en betrokken bij het privaatrechtelijk onderzoek.

Prof. Stéphanie van Gulijk, voorzitter van de vakgroep privaatrecht, schrijft in de condoleance (NRC 12 juli 2018): "Herman Schoordijk heeft na zijn emeritaat intensief contact gehouden met de Tilburgse rechtenfaculteit. Regelmatig was hij bij onze vakgroep te vinden om met collega's te spreken over hun onderzoek. Herman gaf zijn visie op juridische vragen die hem en ons bezighielden en vertelde verhalen over de juridische grootheden waarmee hij tijdens zijn lange en productieve loopbaan heeft gewerkt. Wij zullen de traditie voortzetten die door het werk van Herman aan de rechtenfaculteit is gevestigd."

Namens de faculteit zegt decaan Geert Vervaeke zeer dankbaar te zijn voor zijn grote inzet. Zijn enthousiaste en inspirerende aanwezigheid zal gemist worden. (BD, 13 juli 2018)

  • Interview met Herman Schoordijk in MR. magazine voor juristen (2010)
  • Interview in Ars Aequi (2015)