Onderzoek Tilburg Law School

Onze missie is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen.

Conny Rijken benoemd tot hoogleraar Human Trafficking and Globalization

PERSBERICHT 19 dec. 2015 - Tilburg University heeft dr. Conny Rijken met ingang van 1 januari 2016 benoemd tot hoogleraar Human Trafficking and Globilization. Bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT), dat deel uitmaakt van Tilburg Law School, zal Rijken zich in het bijzonder richten op uitbuiting en andere schendingen van de mensenrechten in de context van mondiale migratie.


Menselijke mobiliteit kan binnen de huidige globalisering economische groei betekenen en verbetering van de levensstandaard. Niet alle migranten bereiken echter betere levensomstandigheden. Een groot aantal komt terecht in de marges van de samenleving, wordt misbruikt en gediscrimineerd of wordt slachtoffer van uitbuitingspraktijken. Mensenhandel en uitbuiting behoren tot de ergste misdaden wereldwijd en treft mensen onder meer in de vorm van moderne slavernij en (seksueel) misbruik.

Er bestaat nog geen volledig beeld van de factoren die bijdragen aan het risico buitengesloten te worden van de voordelen van migratie, het effect van maatregelen om dat risico te verkleinen en mogelijkheden om uitbuiting aan te pakken en te voorkomen. Ook ontbreekt voldoende kennis over de mogelijke bijdrage van bestaande instituties en structuren op nationaal, regionaal en internationaal niveau om migratie op mondiaal niveau te beheersen.

Conny Rijken draagt met haar onderzoek bij aan het identificeren, begrijpen en opvullen van deze kennishiaten. De kern van haar onderzoek betreft mensenhandel als keerzijde van de mondiale migratie gezien vanuit het perspectief van mensenrechten en, meer in het algemeen, de victimologie. Een bijzondere focus daarbij is de Europese context.

Rijken zet ook een Human Trafficking Law Clinic op voor studenten, gebaseerd op en in samenwerking met de Human Trafficking Law Clinic van Michigan University. De Law Clinic zal in het voorjaar van 2016 plaatsvinden.  

Dr. Conny Rijken (1969) studeerde internationaal Recht aan de Universiteit van Utrecht en Tilburg University en promoveerde bij prof. dr. Hirsch Ballin en prof. dr. Fijnaut op het thema mensenhandel. Ze breidde haar expertise uit naar onderzoeksgebieden als mondiale migratie, Europees strafrecht en in- en uitsluiting door migratie. Centraal in haar onderzoek staat aandacht voor en engagement met het individu. Ze doet onderzoek in interdisciplinaire en internationale teams, vaak onder haar leiding, waarmee verschillende gezichtspunten worden gecombineerd. Haar onderzoek kenmerkt zich door het opnieuw doordenken van vaste principes om tot nieuwe inzichten en ideeën te komen. Rijken vindt het belangrijk om studenten en collega-onderzoekers te stimuleren in inspireren en zal dat als hoogleraar blijven doen.

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie over deze benoeming contact op met persvoorlichter Corine Schouten, tel. 013 – 466 2993 / email c.h.schouten@tilburguniversity.edu.