crime

Crime and Criminal Justice in the Age of Globalization and Digitalization

Wereldwijd worden samenlevingen geconfronteerd met criminele activiteiten die maatschappelijke instellingen, de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten ondermijnen. Dat gebeurt op verschillende manieren, zoals georganiseerde misdaad, financiële misdrijven, terrorisme, internationale misdrijven (d.w.z. oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid, genocide), uitbuiting, en haat zaaien. Bovendien ontstaan door technologische ontwikkelingen nieuwe vormen van cybercriminaliteit, zoals ransomware en cryptocriminaliteit.

De veranderingen in de criminaliteit, hoe deze tot stand komen en de reacties erop, worden in dit onderzoeksprogramma vanuit drie invalshoeken bestudeerd:

  • de gevolgen voor de rechtsstaat en de veiligheid,
  • de manifestatie van criminaliteit op verschillende niveaus: lokaal, regionaal, nationaal, Europees, transnationaal en mondiaal, en
  • welke actoren en instellingen op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau betrokken zijn of moeten worden bij de aanpak van deze misdrijven en op welke manier.