Zebrapad

Global Law and Governance

In onze veranderende samenlevingen zijn recht en bestuur onder druk komen te staan. Dit onderzoeksprogramma doordenkt het recht en bestuur opnieuw en biedt nieuwe wegen vooruit. We gaan daarbij uit van de grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, verdere globalisering en toenemende ongelijkheid, het groeiende belang van sociale media en migratie.

De focus van het onderzoek in Global Law and Governance is de manier waarop instellingen, netwerken, organisaties en professionals in recht en bestuur omgaan met de grote uitdagingen van onze tijd. Wij beschouwen de staat niet als de norm, maar denken over recht en bestuur in termen van een netwerk van op elkaar inwerkende, concurrerende en elkaar overlappende normatieve ordes - van lokaal tot mondiaal. We maken gebruik van een breed scala aan disciplines, onderzoeksstrategieën en -methoden.

Meer over ons onderzoeksprogramma

Contact