Signature Plan Connecting Organizations

Connecting Organizations in a Sustainable Society

Een duurzame samenleving bevordert het gelijktijdig nastreven van economische, sociale en milieudoelstellingen, zoals dat naar voren komt in concepten als circulaire economie en duurzaamheid van het bedrijfsleven. Maar het traditionele top-down vaststellen van normen is vaak niet effectief – stakeholders dragen steeds meer bij aan duurzame regulering en moderne informatietechnologieën bieden nieuwe en steeds invloedrijkere manieren om economische activiteiten te organiseren en te reguleren. Wij proberen beter te begrijpen hoe het recht de nieuwe benaderingen in een duurzame samenleving mogelijk maakt, ondersteunt en uitdaagt.

Onze deskundigen houden zich bezig met verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, familierecht, eigendomsrecht, belastingrecht, fiscale economie, arbeidsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Velen hebben ook een interdisciplinaire achtergrond in bijvoorbeeld economie, filosofie en IT. Door met elkaar en met derden samen te werken, kunnen wij contextgebonden en alomvattende resultaten leveren in plaats van versnipperde voorstellen die kwesties in andere domeinen over het hoofd zien.

Contact