Research Tilburg Law School

Vernieuwend onderzoek Rechten

De onderzoeksmissie van Tilburg Law School is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen als gevolg van de globaliserende economie en snelle technologische, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. We streven ernaar dat te doen door baanbrekend wetenschappelijk onderzoek dat de grenzen van juridische disciplines en van nationale rechtsstelsels overstijgt. Enkele voorbeelden van vernieuwend onderzoek zijn de volgende:

Anne Meuwese: Alternatieve sturing van overheden

Anne Meuwese onderzocht het samenspel en de botsingen tussen reguleringsprocessen en publiekrecht, met bijzondere aandacht voor alternatieve controlemechanismen voor overheden zoals peer review, ranglijsten en zelfregulering.

 

Bert-Jaap Koops: Huisrecht 2.0

Door technologische ontwikkelingen staat privacy steeds meer onder druk, stelt Bert-Jaap Koops, hoogleraar Regulering van Technologie van Tilburg Law School. Het 'thuis' nemen we mee de straat op met een mobieltje, provegegevens staan in de 'çloud' binnenkort worden we op straat herkend door gezichtsherkenningssoftware.

Jesse Reynolds: Klimaat-engineering

Jesse Reynolds verwacht dat de wereldwijde inspanningen om broeikasgassen terug te dingen te weinig effect zullen hebben op klimaatverandering. We moeten we als samenleving op zoek naar andere mogelijkheden om de risico's van klimaatverandering terug te dringen. Hij onderzocht hoe klimaat-engineering daar een rol in kan spelen.

Arie Trouwborst: Carnivore comeback

Wolven, beren en lynxen zijn in Europa bezig met een terugkeer. Goed nieuws voor de natuur, maar het leidt ook tot conflicten met de mens. Arie Trouwborst onderzoekt hoe het natuurbeschermingsrecht de ‘carnivore comeback’ in goede banen kan leiden.

Eleni Kosta: Privacy online

Eleni Kosta onderzoekt hoe binnen de Europese Unie persoonsgegevens van individuen beschermd kunnen worden nu blijkt dat overheden zich massaal toegang verschaffen tot data van bedrijven als Facebook en Google, zonder dat burgers daar toestemming voor geven. Kosta formuleert voorstellen voor aanpassing van de wetgeving om de burger beter te beschermen en voor verbetering van de transparantie van bedrijven over persoonsgegevens.

Jannemieke Ouwerkerk: Strafrecht in de EU

De Europese Unie kan aan de lidstaten voorschrijven dat zij bepaalde gedragingen in nationale wetgeving strafbaar stellen. Jannemieke Ouwerkerk onderzoekt op welke gronden de Europese Unie hiertoe kan overgaan. Ook ontwikkelt ze een instrument om systematische toepassing van deze criteria voor strafbaarstelling te vergemakkelijken en te realiseren.

Antony Pemberton: Slachtofferverhalen

Misdaadslachtoffers verwerken hun ervaringen door het vertellen van verhalen. Antony Pemberton zoekt naar nieuwe inzichten in de ervaring van slachtoffers met het (straf-)rechtssysteem door middel van hun verhalen.

Rianne Letschert: Recht op herstel

Een van de uitgangspunten van het recht op herstel is dat het bijdraagt aan het rechtvaardigheidsgevoel van slachtoffers en de heropbouw van samenlevingen die te maken hebben gehad met internationale misdaden of ernstige mensenrechtenschendingen. Rianne Letschert onderzoekt of en zo ja op welke manier internationale juridische procedures hieraan bijdragen.