Tilburg University logo statue

Ethische Toetsingscommissie (ERB) Sociale Wetenschappen

De Ethische Toetsingscommissie (ERB) van School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University is een permanente en onafhankelijke commissie, die is ingesteld door het faculteitsbestuur voor de toetsing van de wetenschappelijke en ethische aspecten van onderzoeksprojecten die niet onder de WMO vallen.

Bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen hanteert de ERB de Nationale Ethische code voor onderzoek in de sociale en gedragswetenschappen.

Online aanmelden (SSO log-in)

Klachtenprocedure

Indien er klachten zijn betreffende aspecten van onderzoek (zowel participatie als exclusie van onderzoek) dat is goedgekeurd door de ERB, dan kan men zich richten tot de voorzitter van de ERB: Dr. Jolanda Mathijssen .

Contact

U kunt contact met ons opnemen via: erb@tilburguniversity.edu

Aanbevolen achtergrondliteratuur