Zebrapad

Bijzondere leerstoel Cultuur in Brabant

De Leerstoel Cultuur in Brabant in sociaal-wetenschappelijk en historisch perspectief, met inbegrip van de volkscultuur aan Tilburg University (TiU) is in 1993 ingesteld. De leerstoel wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant en beheerd door de Stichting Erfgoed Brabant.

De leerstoel maakt sinds 2013 deel uit van de Erfgoed Brabant Academie, het deskundigheidsprogramma van Erfgoed Brabant voor professionals en amateurs die zich bezighouden met cultureel erfgoed, geschiedenis, identiteit, streektaal en volkscultuur. Vanaf 1999 wordt de leerstoel bekleed door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld.

Missie

De Leerstoel 'Cultuur in Brabant' is het wetenschappelijk gezicht van geschiedenis, volkscultuur en erfgoed in Noord-Brabant. Doelstelling is het uitdragen van de waarde van geschiedenis, volkscultuur en erfgoed voor de Noord-Brabantse samenleving. De leerstoel bevordert de wetenschappelijke geschied- en volkskundebeoefening in Noord-Brabant door middel van onderwijs, onderzoek en ondersteuning alsmede door het verschaffen van een wetenschappelijke basis aan erfgoedbeleid, cultuurtoerisme en cultuureducatie.

Leerstoelhouder Cultuur in Brabant

Arnoud-Jan Bijsterveld (Waalre, 1962), studeerde geschiedenis in Nijmegen en Amsterdam en promoveerde in 1993 aan de Vrije Universiteit cum laude op het proefschrift Laverend tussen Kerk en wereld. De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570.

Bijsterveld was eerder werkzaam als assistent in opleiding, docent en postdoc aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en als geschiedenisleraar aan het Elzendaalcollege in Boxmeer. Bijsterveld is tevens universitair hoofddocent en verzorgt onderwijs voor de bachelor Liberal Arts and Sciences en de opleiding Sociologie.

Hij is redactievoorzitter van de Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, de Maaslandse Monografieën en het Noordbrabants Historisch Jaarboek en redactielid van In Brabant.

In zijn werk wil hij zin geven aan het heden, met oog voor het verleden en de blik gericht op de toekomst. Zijn passie is om mensen in Brabant te verbinden met hun geschiedenis en zodoende met elkaar en met de plek waarop zij wonen.

Onderwijs

Jaarlijks verzorgt de leerstoel de cursus 'Regionale geschiedenis in Brabant I: een verkenning', bestemd voor studenten van Tilburg University, mensen uit de archief- en museumwereld, studenten van de Open Universiteit en heemkundigen.

De cursus beoogt de studenten vertrouwd te maken met geschiedenis van (Noord-)Brabant en met de uitgangspunten, achtergronden en methodes van regionaal-historisch en etnologisch (volkskundig) onderzoek, toegespitst op de provincie Noord-Brabant.

Contactgegevens

Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld
Tilburg University
Departement Sociologie
Simon Building kamer 819
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
tel. 013 - 466 22 83
e-mail: a.j.a.bijsterveld@tilburguniversity.edu

Privéadres
Prof. Dondersstraat 77
5017 HJ Tilburg
tel. 013 - 582 19 05

Stichting Erfgoed Brabant
drs. Patrick Timmermans, directeur-bestuurder
patricktimmermans@erfgoedbrabant.nl

Erfgoed Brabant Academie
Tera Uijtdewilligen, projectleider
TeraUijtdewilligen@erfgoedbrabant.nl

Producten
 • Arnoud-Jan Bijsterveld, Maakbaar erfgoed. Perspectieven op regionale geschiedenis, cultureel erfgoed en identiteit in Noord-Brabant (Tilburg: Stichting ZHC, 2009). 
 • Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken (Zwolle: Uitgeverij Waanders, 2011).
 • Jan van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst (’s-Hertogenbosch: Erfgoed Brabant, 2014).
 • Arnoud-Jan Bijsterveld, House of Memories: Uncovering the Past of a Dutch Jewish Family (Hilversum en Tilburg: Verloren en ZHC, 2016).
 • Sandra Wagemakers, Brabant is Here. Making Sense of Regional Identification (diss. Tilburg 2017).
 • Harry Lintsen en Jan Korsten, De veerkracht van de Brabantse economie. De Kamers van Koophandel en de kracht van netwerken [1840-2015] (Hilversum en Tilburg: Verloren en ZHC, 2017).
 • Lia van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap. Jaargeboden in Peelland, circa 1300-1795 (Hilversum en Tilburg: Verloren en ZHC, 2018).
 • Evelien C. Walhout, An infants’ graveyard? Region, religion, and infant mortality in North Brabant, 1840-1940 (diss. Tilburg 2019).
 • Marieke Smit, In deugd en wijsheid groeien. Drie door zusters geleide meisjeslycea, 1914-1968 (Nijmegen: Valkhof Pers, 2019).
 • Frans Voermans, Kartelvorming in een verdwenen industrie. Collectieve belangenbehartiging in de Nederlandse strohulzenindustrie, 1905-1960 (Tilburg en Woudrichem: ZHC en Pictures Publishers, 2020).
 • Nico Arts, Stad en platteland op het zand. Een archeologische biografie van landschappen en samenlevingen in de Kempen, 1100-1650 (Eindhoven: Oud Land, 2020).
 • Arnoud-Jan Bijsterveld, Ons huis. Op zoek naar een Joodse familie in Tilburg (Hilversum: Verloren, 2020).
 • A.J.M. Sliphorst, Verbonden levenslopen. Sociale ongelijkheid en kindersterfte binnen Bossche deelbuurten, 1814-1903 (diss. Nijmegen 2020).