Tilburg University topics

Themadossiers

Tilburg University is een universiteit gespecialiseerd in mens-en maatschappijwetenschappen. Op deze pagina kun je kennismaken met onderzoek dat zich richt op actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid en samenleving, de veranderende arbeidsmarkt, the new common, zorg & welzijn, veiligheid, digitale samenleving, cultuur & religie. Wetenschappers staan met hun onderzoek de maatschappij zo ten dienste.