New Common Tilburg University

Coronacrisis vraagt om een nieuw 'samen', de New Common

Hoogleraren geven inzicht in de effecten van de COVID-19 pandemie 

New Common experts

Het boek 'The New Common: How the COVID-19 Pandemic is Transforming Society' presenteert de wetenschappelijke standpunten van een vijftigtal deskundigen over de manier waarop zij denken dat de COVID-19 pandemie de samenleving nu en in de komende jaren beïnvloedt. In 31 hoofdstukken analyseren zij de verwachte verschuivingen op vele belangrijke gebieden zoals gezondheid, onderwijs, financiën, zakenleven, werk en burgerschap, waarbij zij concepten uit de wetenschappen, psychologie, economie, sociologie, godsdienstwetenschappen en computerwetenschappen toepassen om hun standpunten weer te geven. In het onderstaande overzicht vindt u meer informatie over de deskundigen die een bijdrage hebben geleverd.

Boek 'The New Common: How the Covid-19 Pandemic is Transforming Society'

 • Download de pdf
 • of bestel de papieren versie
 • en lees de bijdragen
Ontdek dit boek

Economie en Arbeidsmarkt

 • Emile Aarts

  Emile Aarts

  #new common #society

  'Het New Common is een wetenschappelijke benadering van Tilburg University om de vroege effecten van de Covid-19-pandemie op onze samenleving te beschrijven vanuit het perspectief van Sociale en Geesteswetenschappen.'

  Emile Aarts

 • Sonja Bekker

  Sonja Bekker

  #labour market #poverty

  'Op weg naar een nieuwe gemeenschappelijke situatie betekent het creëren van arbeidsmarkten waar alle werkenden - ongeacht hun arbeidsrelatie, leeftijd of beroep - een inkomen hebben dat in de basisbehoeften voorziet.'

  Sonja Bekker

 • Wim Dubbink

  Wim Dubbink

  #ethics #newleaderschip #philosophy

  'Onze oude economie draait het beste op narcistisch winstgedreven leiderschap, dat zal moeten veranderen.'

  Wim Dubbink

 • Sylvester Eijffinger

  Sylvester Eijffinger

  #socio-economic connections #opportunity

  'De coronacrisis is een kans om na te denken over onze relatie met elkaar in de vele sociaaleconomische verbindingen waarin mensen wereldwijd en regionaal leven.'

  Sylvester Eijffinger

 • Hein Fleuren

  Hein Fleuren

  #new common #transition

  'In dit hoofdstuk wordt het concept van The New Common samengevat en uitgelegd, als de zoektocht naar en de overgang naar een sterkere en meer inclusieve samenleving na de Covid-19-crisis.'

  Hein Fleuren

 • TiSEM - Ronald de Jong

  Ronald de Jong

  #leadership #social responsibility

  'Verantwoordelijke leiders zijn verantwoordelijk voor meer dan alleen de resultaten van de organisaties die ze leiden. Ze begrijpen hun plicht jegens de samenleving en nemen verantwoordelijkheid voor het grotere goed en voor het vormgeven van het nieuwe samen'

  Ronald de Jong

 • JADS - Maurits Kaptein

  Maurits Kaptein

  #science #societal values

  'Soms moeten onze beleidsbeslissingen gericht zijn op het vergaren van kennis. Maurits Kaptein legt uit dat we explicieter moeten experimenteren om op een efficiënte manier te leren wat we in de toekomst het beste kunnen doen.'

   Maurits Kaptein

 • TiSEM - Arjan Lejour

  Arjan Lejour

  #publicfinance #taxes

  'De grootste economische impact van de coronacrisis moet nog komen. Huishoudens betalen een groot deel van de rekening.'

  Arjan Lejour

 • Kenny Meesters

  Kenny Meesters

  #transition #societal impact

  'De effectieve overgang naar een 'nieuw samen' in onze maatschappij, hangt af van ons vermogen om geïnformeerde besluitvorming te vergemakkelijken voor alle belanghebbenden, niet alleen voor crisismanagers.'

  Kenny Meesters

 • CentERdata - Patricia Prüfer

  Patricia Prüfer

  #labormarket #skills #carreerswitch

  'Gemiddeld kan elke arbeidsplaats vervangen worden door 33 anderen, in bijna de helft van de gevallen zelfs met een toename in salaris.'

  Patricia Prüfer

 • Florian Sniekers

  Florian Sniekers

  #investments #macroeconomics

  'De overheid moet blijven investeren. Ook na al die miljarden coronasteun.'

  Florian Sniekers

 • Ton Wilthagen

  Ton Wilthagen

  #new common #labour market

  'In dit hoofdstuk wordt het concept van The New Common samengevat en uitgelegd, als de zoektocht naar en de overgang naar een sterkere en meer inclusieve saamhorigheid na de Covid-19-crisis.'

  Ton Wilthagen

Recht, Bestuur en Governance

 • Corien Prins

  Corien Prins

  #values and principles #legal system

  'De Coronacrisis vereist dat we vertrouwde regelingen, waaronder die in de wet, heroverwegen. Maar op welke overwegingen moeten we ons concentreren als we ons rechtssysteem opnieuw willen uitvinden? '

  Corien Prins

 • TLS - Linnet Taylor

  Linnet Taylor

  #solutionism #regulation

  'Zuidoost- en Oost-Aziatische landen die zich al decennialang hebben voorbereid en geoefend hebben op een pandemie, hebben het opmerkelijk beter gedaan dan veel Noordelijke landen in hun reactie op Covid-19. Wat kunnen we van hen leren?'

  Linnet Taylor

 • Jonathan Verschuuren

  Jonathan Verschuuren

  #environment #sustainability

  'Zoönosen zijn een klimaatprobleem geworden.'

  Jonathan Verschuuren

 • Ton Wilthagen

  Ton Wilthagen

  #new common #labour market

  'In dit hoofdstuk wordt het concept van The New Common samengevat en uitgelegd, als de zoektocht naar en de overgang naar een sterkere en meer inclusieve saamhorigheid na de Covid-19-crisis.'

  Ton Wilthagen

Zorg en Gezondheid

 • Petri Embregts

  Petri Embregts

  #transparancy #e-health

  'Het New Common betekent behouden wat werkt voor mensen met een verstandelijke beperking en het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in samenwerking met mensen met een verstandelijke beperking én hun familieleden. Laten we een open en transparant gesprek voeren en samen naar maatwerkoplossingen streven.'

  Petri Embregts

 • JADS - Maurits Kaptein

  Maurits Kaptein

  #science #societal values

  'Soms moeten onze beleidsbeslissingen gericht zijn op het vergaren van kennis. Maurits Kaptein legt uit dat we explicieter moeten experimenteren om op een efficiënte manier te leren wat we in de toekomst het beste kunnen doen.'

   Maurits Kaptein

 • Gaëtan Mertens

  Gaëtan Mertens

  #fear #health #psychology

  'Op de lange termijn is van belang dat de angst van mensen over bijvoorbeeld de gezondheid van hun geliefden of economische gevolgen van de pandemie, afneemt.'

  Gaëtan Mertens

 • Ashley Metz

  Ashley Metz

  #privacy #technology #health

  'Privacyoverwegingen wegen zwaar als het gaat om gebruik van gezondheidsapps, maar als er wat tegenover staat zijn mensen wel bereid tot een compromis.'

  Ashley Metz

 • Michele Nuijten

  Michèle Nuijten

  #methodology #scientific progress

  'We hebben efficiënte manieren nodig om de houdbaarheid van snelle wetenschap te beoordelen. Dat kunnen we doen door eerst de gerapporteerde cijfers te verifiëren en gevoeligheidsanalyses uit te voeren alvorens een replicatiestudie uit te voeren.'

  Michèle Nuijten

 • TSB - Tim Reeskens

  Tim Reeskens

  #sociology #values

  'Op basis van longitudinale paneldata laten we zien dat de publieke opinie grotendeels stabiel bleef tijdens de eerste lockdown (mei 2020). Daarbij rijst de vraag in hoeverre de coronaviruscrisis onze waarden en opvattingen fundamenteel zal veranderen.'

  Tim Reeskens

 • Margriet Sitskoorn

  Margriet Sitskoorn

  #new common #dynamic

  'Het New Common is een startpunt voor een 'nieuw samen' waarin iedereen met zijn eigen talenten en expertise kan bijdragen aan de ontwikkeling en vorming van onze samenleving. Belangrijk hierbij is dat dit een dynamisch perspectief is.'

  Margriet Sitskoorn

 • Marino van Zelst

  Marino van Zelst

  #organizations #corona #datascience

  'De coronapandemie is een crisis op alle vlakken, medisch, maatschappelijk, psychologisch, dat kun je niet af met puur medisch-biologisch advies.'

  Marino van Zelst

Cultuur en Maatschappij

 • TST - Frank Bosman

  Frank Bosman

  #theology #social distancing

  'Een mogelijk risico van deze crisis is de vergoddelijking van protocollen, de vervanging van de oude transcendentale god van het monotheïsme door een immanent onkritisch geloof in de menselijke mogelijkheden om ons leven te beheersen en alle schade te beperken die het bedreigt'

  Frank Bosman

 • Hein Fleuren

  Hein Fleuren

  #new common #transition

  'In dit hoofdstuk wordt het concept van The New Common samengevat en uitgelegd, als de zoektocht naar en de overgang naar een sterkere en meer inclusieve samenleving na de Covid-19-crisis.'

  Hein Fleuren

 • Odile Heynders

  Odile Heynders

  #literature #interrelationship of times

  'De gevolgen van Covid-19 zijn al beschreven in verschillende literaire teksten waarin auteurs zich voorstelden hoe virussen het leven van mensen verstoren.'

  Odile Heynders

 • Ruud Welten (Gender Unlimited 2021)

  Ruud Welten

  #philosophy #history

  'Massatoerisme lijkt wel een collectieve dwangneurose; de wereld gezien moeten hebben is een schijnprobleem'

  Ruud Welten

 • Archibald van Wieringen

  Archibald van Wieringen

  #theology #social distancing

  'Een mogelijk risico van deze crisis is de vergoddelijking van protocollen, de vervanging van de oude transcendentale god van het monotheïsme door een immanent onkritisch geloof in de menselijke mogelijkheden om ons leven te beheersen en alle schade te beperken die het bedreigt.'

  Archibald van Wieringen 

 • Nathan Wildman

  Nathan Wildman

  #technology #social living

  'In ons hoofdstuk stellen we dat de coronacrisis en vooral de bijbehorende lockdown, duidelijk heeft gemaakt dat snelle internettoegang een noodzakelijk goed is voor het moderne sociale leven.'

  Nathan Wildman

Onderwijs

 • TLS - Maurice Adams

  Maurice Adams

  #education #enhancing

  'Opvallend is dat er tot op heden weinig aandacht is voor informele onderwijsactiviteiten. De coronacrisis biedt in dit opzicht grote kansen voor een nieuwe onderwijsgemeenschap op universiteiten.'

  Maurice Adams

 • Juridische Hogeschool - Colette Cuijpers

  Colette Cuijpers

  #online education #digital

  'Online onderwijs biedt uitdagingen in termen van kwaliteit en geldigheid van onderwijs en diploma's. Digitale technologieën zoals proctoring kunnen deze uitdagingen het hoofd bieden, maar hebben invloed op de privacy. Er is dus een belangenafweging nodig.'

  Colette Cuijpers

 • Kenny Meesters

  Kenny Meesters

  #transition #societal impact

  'De effectieve overgang naar een 'nieuw samen' in onze maatschappij, hangt af van ons vermogen om geïnformeerde besluitvorming te vergemakkelijken voor alle belanghebbenden, niet alleen voor crisismanagers.'

  Kenny Meesters

Het 'New Common'

De coronacrisis zet grote maatschappelijke uitdagingen op scherp. Tilburg University deelt kennis en inzichten om onze samenleving opnieuw vorm te geven. Over dit ‘nieuw samen’ gaan we graag in gesprek.