New Common Tilburg University

Coronacrisis vraagt om een nieuw 'samen', de New Common

Hoogleraren geven inzicht in de effecten van de COVID-19 pandemie 

Hoe beïnvloedt het new common onze samenleving, nu en later?

TilburgU & Co

Op zaterdag 19 september was de imposante LocHal het decor voor de boekpresentatie van The New Common: How the Covid-19 Pandemic is Transforming Society van initiatiefnemers Emile Aarts, Hein Fleuren, Margriet Sitskoorn en Ton Wilthagen. Geheel passend in de context van het nieuwe samen, woonde het overgrote deel van het publiek de talkshow van afstand via video bij.

Boek 'The New Common: How the Covid-19 Pandemic is Transforming Society'

  • Download de pdf
  • of bestel de papieren versie
  • en lees de bijdragen
Ontdek dit boek

Aan tafel verzamelen zich in themarondes een gevarieerd gezelschap van wetenschappers en vertegenwoordigers van bedrijven, overheidsorganisaties en maatschappelijke instellingen. Onder leiding van Simone van Trier en Nathan de Groot gaan zij, op gepaste afstand, met elkaar in gesprek.

De aftrap voor het debat is voor twee initiators van het boek, Ton Wilthagen en Margriet Sitskoorn. Zij wisselen van gedachten met burgemeester van Tilburg Theo Weterings en Chantal Vergouw, directievoorzitter van Interpolis.

New Common - Elbow bump - Margriet Sitskoorn

We moeten nieuwe sociale interactie met elkaar aangaan, nieuwe vormen van werk kiezen

Een boek met een missie als vertrekpunt

Ton Wilthagen start met de missie van het boek om een positief perspectief te schetsen voor het nieuwe samen, niet te verwarren met de opgelegde regels van het nieuwe normaal. “We kijken vooruit naar het accepteren van een nieuw samen. We willen geen focus op wat allemaal niet kan op dit moment. Met dit boek beginnen we aan een denk- en doe-programma en willen we als universiteit bijdragen aan handelingsperspectief voor de maatschappij. Het boek is een momentopname, het programma ontwikkelt zich vanaf hier door.” Margriet Sitskoorn benadrukt dat de keuze voor een positieve grondslag bewust is. “We zoeken naar hoe we een mooie toekomst hebben met z’n allen, zonder de realiteit te ontkennen. We moeten nieuwe sociale interactie met elkaar aangaan, nieuwe vormen van werk kiezen. En er wordt ook nog eens een groot beroep op onze eigen vermogens gedaan om het juiste te doen. Hierop moet ook onze hersenen zich aanpassen.”

"Het  is belangrijk dat we steun blijven ervaren"

Theo Weterings en Chantal Vergouw nemen als eerste de boeken in ontvangst. Theo Weterings bedankt de universiteit voor de inspanningen om dit onderwerp op deze manier op de agenda te zetten. Ook geeft hij zijn visie over hoe het gaat met de stad Tilburg. “Het gaat goed met de stad, maar mensen worstelen met de maatregelen en met hun eigen gedrag. De regels waaraan we ons moeten houden zijn tegennatuurlijk. Het past niet bij hoe wij ons als mensen gedragen, maar toch is het belangrijk dat wij als overheid die boodschap blijven brengen. Ikzelf ben benieuwd hoe lang we dit volhouden en wat we als overheid kunnen doen om mensen te blijven motiveren. We weten immers niet wanneer het voorbij is. En ook voor ons als bestuurders is het belangrijk dat we steun blijven ervaren. Als de wetenschap hierover meedenkt om de lange weg goed te bewandelen, dan is dat goed voor de samenleving.”

The New Common  - Mayor of Tilburg

“Het gaat goed met de stad, maar mensen worstelen met de maatregelen en met hun eigen gedrag"

Chantal Vergouw vertelt namens Interpolis dat het prettig is dat Interpolis het nieuwe werken al lang geleden heeft omarmd. “Vertrouwen speelt een belangrijke rol in deze fluïde situatie. Maar ook wij zijn zoekende, er is onzekerheid en medewerkers voelen zich niet altijd goed. We gaan vanuit de huidige situatie niet naar een re-start, maar een re-set. Wat is het lonkende perspectief en wat moeten we daarvoor overhebben? Ik ben benieuwd hoe wij kunnen leren van de wetenschap om de situatie te omarmen als basis voor vooruitgang.”

Het debat in beeld

Thema's:

Generaties
Gezondheid
Digitale transformatie
Participatie

Vooruit kijken naar ‘hoe nu verder’

Ter afsluiting wendt het presentatieduo zich nogmaals tot Ton Wilthagen en Margriet Sitskoorn en vraagt hen terug te blikken op de middag en vooruit te kijken naar ‘hoe nu verder’.

Ton: “Je ziet bij iedereen het verlangen om offline contact te hebben. Tegelijkertijd concluderen we ook dat het gebruik van online tools nog veel meer potentie heeft en dat we daarmee een enorm bereik kunnen realiseren. Het biedt veel perspectief. En gelijktijdig vraagt het terugbrengen van het offline leven om een stevig staaltje social engineering.

"Dat new common willen we graag doorzetten op een programmatische wijze en in co-creatie met de maatschappij"

We zien de kwetsbaarheden van onze samenleving duidelijker dan ooit, een vaccin lost dat niet op. In de eerste maanden was iedereen tot alles bereid, dat is iets wat diep in mensen zit. Dat men het nu niet meer volhoudt, heeft ook te maken met het feit dat er niet altijd meer ruimte is om solidair te zijn. Het leven thuis gaat door, iedereen is aan het werk. Onze prioriteiten zijn veranderd. De hang naar solidariteit hebben we nog steeds, om het te kunnen waarborgen moeten we het institutionaliseren. Daarnaast moeten we toe naar een breder welvaartsdenken. In de oude economie hadden zaken van waarde een prijs. En tegenwoordig heeft alleen alles met een prijs ook waarde. Daar moeten we echt breder naar gaan kijken. Over vanmiddag: dit is het new common van Tilburg, hier in de LocHal. Dat new common willen we graag doorzetten op een programmatische wijze en in co-creatie met de maatschappij.”

Margriet sluit af: “We zijn dit project begonnen met een boek als vertrekpunt. Iedereen wil meedoen, er is veel kennis en volop talenten. We doen daarom ook een oproep: pas je kennis toe op de nieuwe situatie, zodat we samen aan iets kunnen bouwen. We kunnen met z’n allen verder komen en dat is precies waar we nu ook mee bezig zijn.”

Het 'New Common'

De coronacrisis zet grote maatschappelijke uitdagingen op scherp. Tilburg University deelt kennis en inzichten om onze samenleving opnieuw vorm te geven. Over dit ‘nieuw samen’ gaan we graag in gesprek.