Onderzoek Theologie

Tilburg School of Catholic Theology duidt de katholieke traditie in de context van de hedendaagse maatschappij en bestudeert de spirituele behoefte van het individu.

Faculteitsdag TST 2018: Het belang van monastiek leven voor vandaag

Ondanks het feit dat tegenwoordig maar weinig mensen kiezen voor de monastieke levensstaat, spreken kloosters, vooral die van de beschouwende orden, bij een breed publiek tot de verbeelding. Open kloosterdagen en gastenhuizen van abdijen en priorijen worden goed bezocht, terwijl de Regel van Benedictus een bron van inspiratie is voor managers en coaches. Kortom, een aantal aspecten van het monastieke leven wekt wel degelijk belangstelling onder zowel gelovigen als niet-gelovigen. Je kunt daar de indruk van krijgen dat deze elementen van ‘monastiek leven’ een pasklaar antwoord bieden op de specifieke vragen en problemen van onze tijd. Men vindt er iets, ook al is het enkel als gast of belangstellende.

Ligt daar dus het belang van het monastieke leven? Misschien, maar laten we het ruimer nemen en vragen: Welke rijkdom bezit een cultuur, niet alleen die van nu maar van alle dagen, waarin mensen zich toewijden aan een leven van bidden, werken en lectio divina, en wat mist een cultuur wanneer ze die ontbeert? Is deze specifieke vorm van levenskunst niet de uitdrukking van een gratuïteit waarin een cultuur haar grootsheid toont? En uiteindelijk: wat is de betekenis van de monastieke levenswijze voor hen die daarvoor kiezen? De faculteitsdag zal in het teken staan van het afscheid van prof.dr.ing R.P.H. Munnik, die dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikte.

Programma

13.15 uur Ontvangst in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht

13.30 uur Eucharistieviering met grootkanselier kardinaal W.J. Eijk als hoofdcelebrant en studentenpastor TST locatie Tilburg Michiel Peeters en enkele andere concelebranten. Het gelegenheidskoor van de TST zingt.

Het bedrag dat wordt ingezameld tijdens de collecte van de eucharistieviering zal ten goede komen aan de slachtoffers van de watersnoodramp in Kerala.

14.30 uur Wandeling van de Sint Catharinakathedraal naar ‘In de Driehoek’ Willemsplantsoen 1 C

14.45 uur Ontvangst met koffie en thee

15.15 uur Welkom door prof. dr. Marcel Sarot, decaan TST (Aula)

15.20 uur Lezing Abdis Zr Angela Holleboom Vrouwen en monastiek leven in de 21e eeuw: een confronterende uitdaging.

15.40 uur Lezing Abt Br. Gerard Mathijsen osb Monnikenleven vandaag’

16.00 uur Lezing René Munnik Het belang van Monastiek leven voor vandaag’ 

16.20 uur Vragenronde         

16.30 uur Afsluitende woorden

16.40 uur Receptie en gelegenheid tot gelukwensen René Munnik

Locatie

Locatie: Sint Catharinakathedraal en In de Driehoek, Utrecht

Aanmelden

Wanneer: 23 november 2018 13:15

Einddatum: 23 november 2018 18:30