Onderzoek Theologie

Tilburg School of Catholic Theology duidt de katholieke traditie in de context van de hedendaagse maatschappij en bestudeert de spirituele behoefte van het individu.

GOED LEVEN, GOED DOEN

Symposium georganiseerd door Luce en Franciscaans Studiecentrum (Tilburg School of Theology)

In de Maand van de spiritualiteit

"Vrede en alle goeds", een bekende groet die men méér zou moeten horen, en dan niet alleen onder franciscaanse broeders en zusters!

'Vrede', daar hebben we wel een idee van. Maar ‘alle goeds’: wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Is het iets wat je krijgt, iets wat je bent, iets wat je doet, of...?

In zijn nieuwe boek Spirituele Ethiek: Franciscaanse Perspectieven (uitgeverij Damon), een experimentele maar praktische handleiding, gaat Krijn Pansters nader op deze vragen in. Het ‘goede’ heeft in ieder geval van doen met hoe je je leven leidt en hoe je je leven inricht. Maar mogelijk ook met het antwoord op de vraag ‘wat Jezus zou doen’, of Franciscus van Assisi, of iedere andere verstandige en rechtvaardige mens.

In dit symposium gaan we actief aan de slag met onze betrokkenheid op het goede. Drie inleiders behandelen, ieder vanuit een eigen perspectief, vormen van goed leven en goed samenleven. Wat is daarbij uw eigen voorstelling van ‘alle goeds’ – van goed zijn / ontvangen / doen? En wat betekent deze voor uw persoonlijke of professionele situatie?

Programma

 • 13.00-13.30 Ontvangst
 • 13.30-14.00 Inleiding
  Krijn Pansters, Wat zou Franciscus doen? Richtinggevende inzichten over ‘goed leven’ en ‘goed samenleven’
 • 14.00-14.45 Het goede van de mens
  Roshnee Ossewaarde-Lowtoo (Tilburg), Einde aan de zelfvervreemding
 • 14.45-15.15 Pauze
 • 15.15-16.00 Het goede van God
  Rob Faesen (Tilburg), Kennis van zoveel goeds
 • 16.00-16.45 Het goede van gemeenschap
  zr. Ancilla Martens (Etten), Samen goed leven
 • 16.45-17.00 Terugblik
  Krijn Pansters, Wat zou jij doen?
 • 17.00-18.00 Borrel

Praktische gegevens

 • Datum: 2 februari 2018, 13.00 tot 18.00 uur
 • Locatie: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht.
 • Kosten: € 25. Leden Vak en Dialogos €15. Studenten TST en FHTL deelname gratis.
 • Opgave: via deze pagina.

Contactgegevens

 • Correspondentie-adres: Postbus 80101, 3508 TC Utrecht
 • Bezoekadres: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht
 • Telefoon: (013) 466 38 00
 • E-mail: luce-crc@tilburguniversity.edu


  Voor alle activiteiten geldt een annuleringsregeling.

Wanneer: 02 februari 2018 13:00

Einddatum: 02 februari 2018 18:00