Onderzoek Theologie

Tilburg School of Catholic Theology duidt de katholieke traditie in de context van de hedendaagse maatschappij en bestudeert de spirituele behoefte van het individu.

Het uitgestelde dispuut. Luthers stellingen herlezen

Aan de vooravond van het vijfde eeuwfeest van de Reformatie, buigt de Tilburg School of Catholic Theology zich graag over een van de meest invloedrijke documenten uit de zestiende eeuw: Luthers 95 stellingen.

Het doel van deze studienamiddag is dubbel: enerzijds tonen we aandacht voor de historische context en achtergrond van deze aanzet tot hervorming.

Daarnaast wordt ingezet op de actuele situatie van de kerken: vertrekkend van de gedachte dat Luthers initiatief gericht was op het voeren van een dispuut over de stellingen plaatsen we ons vijfhonderd jaar later opnieuw in de oude traditie van de disputationes de quodlibet en nodigen we uit de protestantse en de katholieke traditie telkens een theoloog en een kerkleider uit om een aantal stellingen te herlezen, te becommentariëren en het open debat aan te gaan over de actuele waarde van deze destijds uitdagende stellingen.

Organisatie

Tilburg School of Catholic Theology, Katholieke Vereniging voor Oecumene (KvO), Cardinal Willebrands Research Centre (CWRC)

Programma

13.30 uur: Inloop

14.00 uur: Opening
prof. dr. Marcel Sarot (decaan van de TST)

14.15 uur: Referaat – de stellingen toen
prof. emer. dr. Christoph Burger (Hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de VU Amsterdam)

15.00 uur: Koffiepauze

15.20 uur: Dispuut – de stellingen vandaag
Moderator: dr. K. Schelkens (directeur CWRC)

  • dr. René de Reuver (Scriba van de Generale Synode van de PKN)
  • mgr. dr. Hans van den Hende (Bisschop van Rotterdam, Voorzitter van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie)
  • prof. emer. dr. dr. Bram van de Beek (Hoogleraar Symboliek aan de VU Amsterdam)
  • prof. dr. Marcel Poorthuis (Hoogleraar Interreligieuze dialoog aan de TST)

17.00 uur Conclusies – drs. Geert van Dartel (secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene)

Aanmelden

Deelname is gratis. Wel verzoeken wij u in verband met de capaciteit om u aan te melden vóór 13 oktober 2017 via: bureautst@tilburguniversity.edu

Locatie: Nicolaikerk, Nicolaaskerkhof 8, 3512 XC  Utrecht

Wanneer: 26 oktober 2017 14:00

Einddatum: 26 oktober 2017 17:00