Onderzoek Theologie

Tilburg School of Catholic Theology duidt de katholieke traditie in de context van de hedendaagse maatschappij en bestudeert de spirituele behoefte van het individu.

Geestelijk verzorger als grensganger: bewegen in zorg en organisatie

Geestelijk verzorgers worden meer en meer geconfronteerd met veranderende eisen en vanzelfsprekendheden. Oude modellen van werken, vertrouwde ervaringen en vormen, lijken niet altijd meer te voldoen. In veel instelling worden fundamentale vragen gesteld over het nut van een geestelijk verzorger.

In zorginstellingen zijn ze voortdurend aan de orde: ervaringen die het bestaan op z’n kop zetten. Die dienen zich aan bij zowel cliënten als medewerkers. Geestelijk verzorgers zijn vaak in gesprek over deze ‘grenservaringen’. Ze verkennen de vragen, duiden de ervaringen, corrigeren, verdiepen of verbreden en zoeken naar antwoorden en perspectieven. In het contact hierover putten cliënten en medewerkers uit tal van levensbeschouwelijke, religieuze en spirituele bronnen. Geestelijk verzorgers zijn in die zin ‘grensgangers’ die de levensbeschouwelijke grenzen opzoeken en de interlevensbeschouwelijke dialoog aangaan. Daarmee leveren zij – onbewust? - een positieve bijdrage aan de beeldvorming over levensbeschouwing en religie in onze huidige samenleving. Dat klinkt positief, maar tegelijk lopen geestelijk verzorgers zelf tegen grenzen op: hoe te bemiddelen bij grenzen tussen verschillende levensbeschouwingen? En hoe je positie in de organisatie innemen als je wordt begrensd in je mogelijkheden, creativiteit en ondernemerschap?

Doel van dit symposium is dat deelnemers zich (meer) bewust zijn van de bijdrage die geestelijke verzorging bij grenservaringen biedt aan de interlevensbeschouwelijke dialoog met cliënten en medewerkers. Daarnaast hebben ze inzicht én handvatten hoe hun specifieke bijdrage in beeld te brengen binnen hun organisatie.

Luce en Reliëf, de vereniging van christelijke zorgaanbieders, organiseerden al vaker gezamelijke sympoia.

Deze editie verkent de veranderende wereld waarin geestelijke verzorging opereert en handelt.

Programma

13.00 Inloop en ontmoeting

13.30 Sjaak Körver, Welkom en introductie

13.40 Christa Anbeek: De interlevensbeschouwelijke dialoog: ontsluiting en duiding van grenservaringen. Een model voor debat over waarden en levensvisies.

14.30 Workshops

  • Ellen Enderlé (geestelijk verzorger MMC in Veldhoven): Nieuwe positionering van geestelijke verzorging in het ziekenhuis en de dialoog met managers en zorgverleners.
  • Jamila Zacouri (islamitisch geestelijk verzorger Haaglanden MC en Parnassia IN Denn Haag): Het zoeken naar dialoog over culturele en levensbeschouwelijke dialoog op een opleiding voor verpleegkundigen.
  • Adri van Selst: Dialoog in de organisatie. Over grenzen en mogelijkheden voor de geestelijke verzorging.
  • Paulien Matze: De geestelijk verzorger en de levensbeschouwelijke diversiteit van cliënten. Over kansen en grenzen voor cultuursensitiviteit binnen de organisatie.

15.45   Oogst van de dag. Plenaire uitwisseling en samenbrengen lijnen.

16.10 Afsluiting

Karin Seijdell (geestelijk verzorger Lunetzorg Eindhoven, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking): Dialoog door verhaal en toneel.

Datum en plaats: 8 juni 2018, 13.00-17.00uur

Locatie: Auditorium van het Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht.

Kosten: € 75. Voor studenten is de prijs vastgesteld op € 35.

Inschrijving: via deze pagina.

Accreditatie: SKGV 1 punt in de categorie Vakbekwaamheid.

Informatie a.a.m.smeets@tilburguniversity.edu

Wanneer: 08 juni 2018 13:00

Einddatum: 08 juni 2018 17:00