Tilburg University logo statue

Bo Backbier, student Nederlands Recht

Published: 18 april 2019 Laatst bijgewerkt: 18 april 2019

‘De universiteit moet, net als de student, presteren’

“De academische vrijheid spreekt mij erg aan en ik heb iets met recht en onrecht. Dat was de reden voor mij om, na een jaar hbo-hotelmanagement in Breda, toch een andere weg in te slaan. Ik schakelde over op Nederlands Recht in Tilburg. Bij de studievereniging Magister kwam ik in 2014 in aanraking met het medezeggenschapsorgaan Vrijspraak. Daar kon ik echt mijn ei kwijt. Vanaf het begin vond ik het heerlijk om mee te mogen praten, onder meer als coördinator van de opleidingscommissie van de fractie Vrijspraak.”

“Tijdens bijeenkomsten hebben we het over onderwerpen die ons directe onderwijs betreffen. Denk aan het verbeteren van syllabi, de redesign van een masteropleiding of de criteria voor een mondeling tentamen. Je kunt dan echt bijdragen aan de kwaliteit van de besluiten. De kunst is niet alleen tegen te zijn, maar ook oplossingen aan te dragen en daaraan bij te dragen. Zo hebben we duidelijk meegedacht over de eisen waaraan moet worden voldaan voor een mondeling tentamen. Ook verbeteren we via een boekje de communicatie over de regels rond examinering.”

Medezeggenschap moet zichtbaarder

“Studenten weten helaas te weinig over de medezeggenschap en beseffen onvoldoende het belang ervan. Dat is jammer. Onderwijs gaat namelijk over je vorming en de kansen die je later hebt. De medezeggenschap moet daarom zichtbaarder worden. We moeten niet alleen tijdens verkiezingscampagnes zichtbaar zijn voor studenten, ook op andere momenten. Om die reden heeft Fractie Front (studentenfractie in Universiteitsraad) de Medezeggenschapsvereniging Front opgericht, de eerste in zijn soort ooit. Leuk dat ik daarbij betrokken ben. Net als bij een politieke partij gaan we onze ledenachterban regelmatig polsen over onderwerpen die studenten aangaan.”

“Door het oprichten van de vereniging ben ik nu ook zijdelings betrokken bij de Universiteitsraad. Front en SAM verdedigen daar de studentenbelangen. Daar spelen op dit moment mooie thema’s, zoals de verplichte aanwezigheid bij hoorcolleges. Is dat eenrichtingsverkeer nog wel van deze tijd?”

Toffe Peer-award

“De medezeggenschap is goed geregeld in Tilburg. De universiteit won niet voor niets twee keer de Toffe Peer-award, de prijs voor het Nederlandse universiteitsbestuur dat het beste omgaat met de medezeggenschap. Volgens mij komt dit doordat er daadwerkelijk geluisterd wordt. Het is te merken dat voorstellen serieus worden genomen en vaak daadwerkelijk worden overgenomen. De tijden van de Universiteitsbibliotheek zijn bijvoorbeeld aangepast en er is een intensievere pasjescontrole gekomen. Ook zijn er buiten bij gebouw W werkplekken gekomen.”

“Ik zie het als mijn missie om het onderwijs te verbeteren. Dat is juist nu bijzonder belangrijk. Studenten moeten in steeds kortere tijd hun prestaties leveren. En ze maken, als gevolg van het nu ingevoerde leenstelsel, serieuze schulden. Dan mogen ze verwachten dat ze voor dat geld ook hoge kwaliteit geleverd krijgen. De universiteit mag bij elke student incasseren, maar moet, net als de student, ook presteren.”

“Wat ik in de toekomst ga doen, weet ik nog niet precies. Ik zie mijzelf in dienst bij een organisatie met een ideaal.” Medezeggenschap is het helemaal voor Bo Backbier, studente Nederlands Recht, omdat ze de kwaliteit van het onderwijs wil verbeteren. Ze is erg te spreken over de mate waarin de universiteit luistert, maar ze blijft kritisch. ‘Nieuwe studenten maken als gevolg van het nu ingevoerde leenstelsel serieuze schulden. Zij mogen wat verwachten van de universiteit.’