Tilburg University logo statue

Fizzah Malik, student economie

Published: 17 april 2019 Laatst bijgewerkt: 17 april 2019

'Onderwijs met mensen uit alle windstreken inspireert mij enorm'

Fizzah Malik werkte in Pakistan hard voor haar onderwijs. Dankzij een door alumni van Tilburg University bekostigde beurs kon de student uit Lahore zich zonder zorgen op een master Behavioral Economics storten. ‘Het is heel erg leerzaam om te studeren met mensen met allerlei verschillende achtergronden en nationaliteiten.’

“Mijn jeugd is zwaar geweest. Mijn ouders overleden op jonge leeftijd en mijn zussen verhuisden toen ik opgroeide. Ik moest een hostel zoeken en parttime werken om mijn bachelor Economics & Mathematics te kunnen doen. Maar ik wilde koste wat kost iemand zijn. Mijn moeder heeft mij geleerd: onderwijs zit in je hoofd. Als het eenmaal hebt gekregen, kan niemand het meer van je afpakken.”

“Een economieprofessor in Lahore wees mij op de mogelijkheid in Tilburg te studeren. Dankzij een beurs die ik van alumni van Tilburg University heb gekregen (zie kader), kan ik mij volledig concentreren op mijn master Behavioral Economics. Het gevoel van vrij over straat gaan, dat je in dit land ervaart, draagt daar ook aan bij. Ik moest eerst wel even wennen aan de kalme groene campus. Ik ben zo gewend aan lawaai dat ik dat nodig heb om mij te kunnen concentreren.”

“Mijn master heeft een hoog niveau en tempo. Dat bevalt mij wel. Ik ben een ‘math junkie’ die haar hersenen graag laat ‘buzzen’. Wat ik ook fantastisch vind is de mix van nationaliteiten van verschillende continenten. Dit daagt mij uit om goed te argumenteren en om dingen vanuit een ander perspectief te zien. Je komt los uit je eigen bubbel. Ik leer hier ook veel nieuwe bruikbare vaardigheden, bijvoorbeeld hoe je onderzoek kunt doen.” 

“Behavioral Economics trok mij omdat het over het waarom van economisch gedrag gaat. Economen zijn er te lang van uit gegaan dat mensen rationele, maximaliserende wezens zijn. Maar zo simpel zitten wij niet in elkaar. Ik schrijf nu een thesis over Generosity and financial aid policies of states. In experimenten laat ik proefpersonen kiezen of ze tien euro weggeven of niet. Zo wil ik achterhalen hoe goede doelen meer geld kunnen inzamelen. Het lijkt erop dat we vooral geven bij rampspoed. Ik wil weten hoe je mensen kunt prikkelen om ook meer te geven voor langetermijndoelen zoals onderwijs.”

“De kennis die ik hier opdoe wil ik gebruiken voor mijn missie: meer kinderen de kans geven op goed onderwijs. In Pakistan heb ik vrijwilligerswerk gedaan op dit gebied. Het is daar slecht gesteld met het onderwijs. Een kwart van de kinderen gaat helemaal niet naar school, 40 procent van de volwassenen is analfabeet en computerskills moet we onszelf aanleren. Onderwijs is duur en Pakistanen vinden het vaak onbelangrijk. Maar er zijn ook mooie ontwikkelingen. Je ziet bijvoorbeeld veel succesvolle vrouwelijke sociaal ondernemers, zoals Fiza Farhan van Buksh Foundation (Forbes 30 under 30 social entrepreneurs). Zij studeerde op dezelfde universiteit als ik.”

 “Ik hoop straks mijn PhD te kunnen halen. Daarna wil ik in ieder geval leraar worden. Ik ben gek op lesgeven. Want je kunt iemand iets geven wat voor de rest van zijn of haar leven heel waardevol is. Verder wil ik werken aan mijn droom om zoveel mogelijk Pakistaanse kinderen onderwijs te bieden, bijvoorbeeld via een educatieprogramma van de overheid of een hulporganisatie. Zodat anderen misschien ook mogen meemaken wat ik nu meemaak. Studeren hier is een enorm privilege voor iemand zoals ik.”

Beurzen Universiteitsfonds

Het Universiteitsfonds van Tilburg University maakt studeren toegankelijker voor talentvolle internationale studenten die hiervoor zelf niet over de financiële middelen beschikken. Dankzij de giften van onder andere alumni van Tilburg University en bedrijven krijgen topstudenten uit alle windstreken een beurs. Naast studiebeurzen worden ook sportbeurzen en zogeheten exchangebeurzen uitgereikt.