Tilburg University logo statue

Beleid Tilburg University

De universiteit legt verantwoordelijkheid af aan haar stakeholders en aan de maatschappij over haar bedrijfsvoering en prestaties. Dat doet zij door een aantal publicaties zoals het jaarverslag en de begroting evenals overige publicaties.

Strategisch Plan 2018-2021
Onderwijsprofiel
Onderzoeksprofiel
Kwaliteitszorg onderzoek
Onderwijsinnovatie
Duurzaamheid
Gender Policy / Diversity
Kracht in de regio
Eredoctoraten
Professor of Practice
Internationale verbinding
Martinus Cobbenhagen, grondleggen van Tilburg University

Martinus Cobbenhagen

De naam van de priester-wetenschapper Martinus Cobbenhagen is onlosmakelijk met Tilburg University verbonden. Als eerste in Nederland draagt Cobbenhagen de opvatting uit dat economiebeoefening en ethiek bij elkaar horen. Tot op de dag van vandaag geldt dat besef als een van de fundamenten van de identiteit van onze universiteit.

Cobbenhagen essays