Tilburg University logo statue

Eerlijk zaken doen

Tilburg University staat voor het gebruik van duurzame producten en diensten en heeft de ambitie om ten minste 50% duurzaam in te kopen. Medewerkers houden zich aan de aanbestedings- en inkoopafspraken op de universiteit door in eigen aanbestedingsvoorwaarden duurzame eisen te stellen.

Convenant Duurzame Inkoop

Onze ambities zijn vastgelegd in het Convenant Duurzame Inkoop tussen het Ministerie van VROM en het Hoger Onderwijs in 2008. Hierin houden we rekening met duurzaamheidcriteria van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), minstens voor zover dit nodig is om de gestelde doelen van Tilburg University op het gebied van duurzaam inkopen te realiseren.

Wat hebben we bereikt?

Afgelopen jaren zijn de door de RVO geformuleerde minimum duurzaamheidscriteria opgenomen in alle inkooptrajecten waarvoor er criteria zijn opgesteld. Hierdoor ligt het percentage duurzaam inkopen ver boven het ambitieniveau van 50%. In de meeste jaren was dit percentage zelfs 100%.

Met welke acties?

Naast de door de RVO geformuleerde minimum duurzaamheidscriteria bekijken we bij elk inkooptraject ook of er geen stapje extra gezet kan worden.

De afdeling inkoop adviseert medewerkers bij aanbestedingstrajecten en inkoop.