Tilburg University logo statue

Open Science

Tilburg University streeft ernaar haar onderzoek zo veel mogelijk vrij toegankelijk te publiceren.

Door data, software en materiaal te delen en peer review transparant en toegankelijk te maken, treden onze onderzoekers in dialoog met de samenleving en verhogen zij de impact van hun onderzoek. Bovendien draagt deze open science bij aan de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het onderzoek. Ook als lid van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) streven we actief naar verdere ontwikkeling van open science.

Gecertificeerde data-archieven

De onderzoeksdata van Tilburg University worden veilig worden opgeslagen samen met alle informatie die nodig is voor hergebruik en controleerbaarheid van de data. Vier van onze archieven voor onderzoeksdata (datarepositories) hebben inmiddels het keurmerk CoreTrustSeal of (de eerdere versie) Data Seal of Approval behaald. Dit internationale keurmerk houdt in de data voldoen aan kwaliteitskenmerken die duurzaamheid en transparantie waarborgen. De data in deze archieven zijn beschikbaar voor de wetenschap.

PROFILES Registry (Tilburg University en IKNL)
LISS Panel Data (CentERdata)
DNB Household Survey (CentERdata)
Tilburg University Dataverse (LIS)