Hein Fleuren

Je kunt wel heel veel weten en ontzettend goede vaardigheden hebben, maar wat wil je eigenlijk bijdragen? - Hein Fleuren

Kennis, Kunde en Karakter - column door Hein Fleuren

Studenten die het vak Professional Business Analytics Skills (PABS) volgen, hebben net hun eindpresentaties gehouden, en ik ben trots, ontzettend trots! De presentatoren en de teams die zij vertegenwoordigden, maakten de verwachtingen helemaal waar. Waarschijnlijk hebben ze hun beste presentatie tot nu toe gegeven. Ze hebben geprobeerd daarin zo veel mogelijk aandacht te besteden aan de aspecten van een echte case die wij - Goos Kant, Kuno Huisman, verschillende gastsprekers en ik – met hen behandeld hebben. De teams hadden aantrekkelijke en zeer heldere sheets. We hebben veel goede toekomstige BAOR (Business Analytics & Operations Research) consultants gespot!

Kennis

Misschien moet ik even uitleggen waarom we dit doen en waarom het belangrijk is. De nieuwe onderwijsvisie van onze universiteit rust op drie pijlers: “Kennis, Kunde en Karakter.” In veel van de vakken die je volgt, staat kennis centraal. Deze vakken zullen altijd nodig zijn, hoewel ik persoonlijk denk dat de manier waarop je die kennis tot je zult nemen in de komende 5 tot 10 jaar drastisch zal veranderen. Waarom zoveel college lopen terwijl er zoveel prima online colleges zijn? En wat te denken van online vakken, waarbij je een goede mix van uitleg, visuele presentatie en praktijk voorgeschoteld krijgt, met verdere toelichting indien nodig? Toen ik begon met werken voor het Wereldvoedselprogramma, moest ik een online veiligheidscursus doen. Het was een goede cursus:  hij zat goed in elkaar, met veel herhaling, duidelijke beelden van mijnen, plaatjes van gevaarlijke situaties en hoe te handelen in bepaalde situaties. En ik kon het helemaal in mijn eigen tempo doen.

In een vak als PABS gebruiken we nog het traditionele college om kennis over te dragen over persoonlijkheidstypes met wie je moet samenwerken, over het recht rondom het gebruik van data, visualisatietechnieken, veranderingenmanagement en decision technology. In de toekomst gaan we ook andere mogelijkheden verkennen.

Kunde

Met kunde en vaardigheden ga je je kennis toepassen in verschillende situaties. Je kennis verdiept zich, je kijkt vanuit verschillende perspectieven en je hebt je creativiteit nodig om bepaalde problemen op te lossen. In een gewoon tutorial lossen we vergelijkingen op, bouwen we kleine modellen en worden er vragen gesteld aan de docent. Naar mijn mening hebben we hier meer onderwijs nodig. Checken of de theorie goed begrepen is en handigheid krijgen in het toepassen van nieuwe kennis vereist persoonlijk contact en interactie met een expert – hoewel zelfs de expert er af en toe weleens naast kan zitten!

In PBAS waren er mogelijkheden voor teams om een regelmatig afspraak te maken met een van de docenten en bijvoorbeeld hun acquisitie-interview of projectplan te bespreken. Persoonlijk vond ik die momenten erg leuk, omdat je werkt met 4-5 studenten en in 20 à 30 minuten veel kunt doen – als het team goed voorbereid is tenminste. Uit de cursusevaluatie bleek dat de studenten nog meer persoonlijke feedback wilden, en daar ben ik het van harte mee eens! Binnen ons onderwijssysteem zal het niet makkelijk zijn om dat te realiseren, maar het heeft onze aandacht.

Karakter

Waar de laatste pijler van de bovengenoemde visie, karakter, voor staat, is moeilijker onder woorden te brengen maar ik vind dit wel een heel waardevolle toevoeging van de universiteit. Tijdens je opleiding zou je immers moeten leren wat je in je leven wilt doen met de verkregen kennis en vaardigheden. Je kunt wel heel veel weten en ontzettend goede vaardigheden hebben, maar wat wil je eigenlijk bijdragen? Dit is natuurlijk voor ieder van jullie verschillend. Maar het is belangrijk om je passie te ontdekken, en daarmee je bijdrage aan de samenleving. In PBAS besteedden we bijvoorbeeld aandacht aan ethiek. Bij sommige groepen introduceerden we een aantal onethische aspecten in de rollenspellen. Het is belangrijk om voor jezelf te ontdekken wat je wel en niet accepteert. Bovendien stimuleerden we elk team om na te denken over de gevolgen van de voorgestelde oplossingen (voor managers, personeel, etc.).


Veel deelnemers waren enthousiast, maar we realiseren ons dat dit nog maar het begin is. Ik wil graag alle PABS studenten bedanken voor hun enthousiasme, hun inzet en hun feedback!

Professor Hein Fleuren is hoogleraar Econometrics and Operations Research aan de Tilburg School of Economics and Management

Eerder gepubliceerd in Nekst, magazine van Asset / Econometrics