Paulina Snijders - vicevoorzitter College van Bestuur Tilburg University

Paulina Snijders MSc

Paulina Snijders (1965) is vice voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University.

Portefeuille

  Aandachtsgebieden
Strategie, profiel, governance en identiteit  
Financieel beleid
 • Landelijke bekostiging universiteiten 
 • Treasurybeleid
 • Interne middelenverdeling
Strategisch IT beleid
 • IT security
Vastgoed en huisvesting
 • Levendige en groene campus en campusfaciliteiten
 • Onderzoeksfaciliteiten
 • Vastgoedontwikkeling
 • Studentenhuisvesting
 • Faciliteiten start-ups
Ontwikkelen Kennisas  
Spoorcampus  

Nevenwerkzaamheden

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht De Rooi Pannen

Functionele werkzaamheden

 • Lid bestuur Universiteiten van Nederland
 • Vicevoorzitter Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën (SBF) Universiteiten van Nederland
 • Lid Stuurgroep Convenant Studentenhuisvesting Tilburg
 • Lid Ledenraad Surf
 • Lid Programma Commissie UGOV21
 • Lid Stuurgroep Kenniskwartier 
 • Lid Stuurgroep Spoorzone Campus
 • Lid Stuurgroep Kosten en Kwaliteit

Studies en voormalige hoofdfuncties

Paulina Snijders studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Ze volgde een postdoctorale opleiding Public Controlling aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en heeft zich onder andere op INSEAD bekwaamd op het gebied van leiderschap en verandermanagement. 

Snijders was sinds 2015 directeur Control en Compliance van het Erasmus Medisch Centrum. Daarvoor was zij werkzaam bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Eerdere werkgevers betroffen daarnaast de Universiteit Twente, de Algemene Rekenkamer en het Ministerie van VWS.