wim van de donk

Prof. dr. Wim van de Donk

Wim van de Donk (1962) is sinds 1 oktober 2020 rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University.

Portefeuille

 Aandachtsgebieden
Strategie, profiel, governance en identiteit 
College van Promoties en academische plechtigheden 
Onderwijs
 • Professional Learning
 • Studie- en studentenverenigingen, bestuursbeurzen, careersupport
 • Studentenwelzijn
Onderzoek en impact
 • Onderzoeksbeleid
 • Hooglerarenbeleid/Wetenschappelijk personeelsbeleid
 • Wetenschappelijke integriteit
Bestuurlijke Zaken
 • Algemeen HR-strategie en -beleid
 • Externe betrekkingen (regio, nationaal en internationaal)
 • Corporate Communicatie
 • Alumnibeleid
 • Crisismanagement
 • Academisch erfgoed, Brabantcollectie

Nevenwerkzaamheden

 • Voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei
 • Voorzitter bestuur Thijmgenootschap
 • Lid adviesraad Koninklijke Luchtmacht
 • Lid adviesraad Nieuwe kerk Breda
 • Lid bestuur Stichting Pater De Groot Fonds
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Verus

Functionele werkzaamheden

 • Lid Stuurgroep Strategie, Public Affairs & Governance (SSPG)
 • Lid Rectorencollege
 • Lid Algemeen Bestuur Midpoint Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Brainport
 • Lid bestuur Stichting Professor Cobbenhagen
 • Lid bestuur Universiteitsfonds Tilburg University
 • Lid Research & Innovation Strategy Group (RISG)
 • Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIAS
 • Voorzitter bestuur Stichting Bijzondere Leerstoelen K.U.B.
 • Toehorend lid Stichting Steunfonds Tilburg University
 • Bestuurslid van het Algemeen Bestuur van Stichting Brabant Startup Alliance / Braventure

Studies en voormalige hoofdfuncties

Wim van de Donk behaalde zijn doctoraalexamen politieke wetenschappen en bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (cum laude, 1987). In 1986 ging zijn eerste dienstverband aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg (KHT) in. Later werd hij universitair docent aan de intussen Katholieke Universiteit Brabant. Na zijn promotie in 1997 werd hij universitair hoofddocent bestuurskunde binnen de toenmalige faculteit der rechtsgeleerdheid. In 2000 werd hij benoemd als bijzonder hoogleraar en in 2002 als gewoon hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde.

Hij was daarnaast vanaf 2001 lid van de Raad voor het Openbaar bestuur (tot aan 2003). Vanaf 2003 werd hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en vanaf september 2004 voorzitter. Wim van de Donk was daarnaast onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van het toenmalige Elisabethziekenhuis. Ook was hij voorzitter/lid van talrijke Onderzoekcommissies (waaronder die naar het omroepbeleid, het drugsbeleid, de prestatiebekostiging in het hoger onderwijs). Op 1 oktober 2009 volgde zijn benoeming als Commissaris van de Koningin in de Provincie Noord-Brabant. Hij bleef als hoogleraar bestuurskunde verbonden aan onze universiteit.

Lees het meer volledige curriculum vitae .