Uraad debat

Universiteitsraad Tilburg University

De raad is een serieuze gesprekspartner van het bestuur en oefent formeel invloed uit op het beleid en de gang van zaken binnen de universiteit.

De raad toetst voorgenomen besluiten van het bestuur, signaleert wat er speelt en leeft in de organisatie en stelt waar nodig signalen aan de kaak. Op deze manier draagt de Universiteitsraad bij aan een gezonde en evenwichtige verdeling van belangen en invloed binnen de universiteit. 

Vergaderingen

De raad en het College van Bestuur vergaderen ca. 6 a 7 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wil je een vergadering bijwonen, neem contact op met de secretaris van de universiteitsraad.

De leden van de universiteitsraad

De Universiteitsraad bestaat uit negen medewerkers en negen studenten van de universiteit. Zij worden gekozen via jaarlijkse (studenten) of tweejaarlijkse verkiezingen (medewerkers) onder alle studenten en medewerkers.

Contact

Wil je meer weten over het werk van de Universiteitsraad of iets onder de aandacht brengen? Dan kun je altijd contact opnemen met