Students on campus

Verkiezingen medezeggenschap 2023

Elk jaar zijn er verkiezingen voor de medezeggenschap aan Tilburg University. In 2023 zullen er uitsluitend verkiezingen plaatsvinden voor studenten van dinsdag 11 april tot en met donderdag 13 april 2023. Studenten kunnen zowel hun stem uitbrengen voor de Universiteitsraad als voor decentrale raden van de Schools.

Op wie kun je stemmen?

In 2023 kunnen uitsluitend studenten stemmen.

Universiteitsraad

Stemhulp Universiteitsraadsverkiezingen voor studenten

Ben je benieuwd welke studentenfractie van de Universiteitsraad het beste bij jou past? Raadpleeg de stemhulp!

Direct naar de stemwijzer 

  • De stemhulp is ontwikkeld in samenspraak met studentpartijen SAM en Front.
  • De stemhulp is onderdeel van een onderzoeksproject van dr. Christine Liebrecht en dr. Naomi Kamoen van Tilburg University.
  • De stemhulp is in het Engels opgesteld en het beste in te vullen op een laptop.
Faculteitsraden Schools

Faculteitsraad TiSEM

Faculteitsraad TSB

Faculteitsraad TLS

Faculteitsraad TSHD

Faculteitsraad TST

  • Perspicuum futurum (studenten)
Divisiecommissies

Voor welke divisiecommissies zijn verkiezingen nodig?

Voor onderstaande divisiecommissies zijn geen verkiezingen nodig.

Het aantal kandidaten is gelijk aan of kleiner dan het aantal zetels. 

  • Divisiecommissie AS
  • Divisiecommissie FS
  • Divisiecommissie LIS
  • Divisiecommissie HR
  • Divisiecommissie ES

Opkomst studenten

Dag 1: 11 april
  Opkomstpercentage
Universiteitsraad 23% = 4678 stemmen (in 2021: 20%)
TiSEM 23% = 1848 stemmen (in 2021: 22%)
TSB 24% = 1118 stemmen (in 2021: 23%)
TLS 22% = 1044 stemmen (in 2021: 20%)
TSHD 20% = 626 stemmen (in 2021: 18%)
Dag 2: 12 april
  Opkomstpercentage
Universiteitsraad

29% = 5865 stemmen (in 2021: 24%)

TiSEM 30% = 2333 stemmen (in 2021: 27%)
TSB 30% = 1395 stemmen (in 2021: 27%)
TLS 27% = 1276 stemmen (in 2021: 24%)
TSHD 24% = 753 stemmen (in 2021: 22%)

Opkomst medewerkers

Bij TLS en de University Services AS, FS, LIS, HR en ES zijn geen verkiezingen nodig, aangezien het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal zetels. 

Dag 1: 11 april 2022
  Opkomstpercentage
Universiteitsraad 31% = 720 stemmen
TiSEM 33% =135 stemmen 
TSB 38% = 134 stemmen
TSHD 36% = 90 stemmen
TST 45% = 24 stemmen
Finance & Control 46% = 35 stemmen 
Marketing & Communication 39% = 34 stemmen
Dag 2: 12 april 2022
  Opkomstpercentage
Universiteitsraad 39% = 926 stemmen
TiSEM 40% =162 stemmen 
TSB 48% = 171 stemmen
TSHD 43% = 113 stemmen
TST 62% = 33 stemmen
Finance & Control 64% = 49 stemmen 
Marketing & Communication 51% = 45 stemmen
Dag 3: 13 april 2022
  Opkomstpercentage
Universiteitsraad 41% = 984 stemmen
TiSEM 42% =173 stemmen 
TSB 50% = 177 stemmen
TSHD 47% = 124 stemmen
TST 66% = 35 stemmen
Finance & Control 65% = 50 stemmen 
Marketing & Communication 53% = 47 stemmen

Fracties Universiteitsraad

De Universiteitsraad bestaat uit negen medewerkers en negen studenten van de universiteit. Zij worden gekozen via jaarlijkse (studenten) of tweejaarlijkse verkiezingen (medewerkers) onder alle studenten en medewerkers. De raad is een serieuze gesprekspartner van het bestuur en oefent formeel invloed uit op het beleid en de gang van zaken binnen de universiteit.

De raad toetst voorgenomen besluiten van het bestuur, signaleert wat er speelt en leeft in de organisatie en stelt waar nodig signalen aan de kaak. Op deze manier draagt de Universiteitsraad bij aan een gezonde en evenwichtige verdeling van belangen en invloed binnen de universiteit.

Lees meer over de Universiteitsraad

Fracties Faculteitsraden

De Faculteitsraad bestaat uit medewerkers en studenten van een faculteit. De raad behartigt de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, beleid en besluitvorming. Hiervoor adviseert zij het Managementteam gevraagd en ongevraagd over zaken en ontwikkelingen binnen de faculteit. Daarnaast heeft de raad instemmingsrecht voor zaken als het faculteitsreglement, een deel van de onderwijs- en examenregeling en het Strategisch Plan. Elke faculteit van Tilburg University heeft een eigen Faculteitsraad. 

Lees meer over de Faculteitsraden

Divisiecommissies

De universiteit heeft Divisiecommissies. Medewerkers van de divisie kunnen hierop stemmen.  Deze commissies spreken met de eigen divisiedirecteur over de visies en belangen van het personeel. De divisieraad zorgt verder voor voldoende openheid, bestrijdt discriminatie op welke grond dan ook en bespreekt zaken als werkdruk en arbeidsomstandigheden. Een divisiecommissie heeft instemmings- en adviesrecht. Elke divisie heeft een eigen Divisiecommissie. 

Lees meer over de Divisiecommissies

Het stembureau

De verkiezingen worden georganiseerd door het stembureau. Conform art. 3.1 van het Kiesreglement is het stembureau samengesteld uit drie tot vijf leden. De leden en, zonodig ten hoogste drie plaatsvervangende leden worden door het College van Bestuur voor een periode van twee jaar benoemd.

Zie ook: Privacy Statement Verkiezingsproces