Students on campus

Verkiezingen medezeggenschap 2023

Elk jaar zijn er verkiezingen voor de medezeggenschap aan Tilburg University. In 2023 zullen er uitsluitend verkiezingen plaatsvinden voor studenten van dinsdag 11 april tot en met donderdag 13 april 2023. Studenten kunnen zich kandidaat stellen van maandag 13 t/m woensdag 15 maart 2023. Studenten kunnen zowel hun stem uitbrengen voor de Universiteitsraad als voor decentrale raden van de Schools.

Op wie kun je stemmen?

In 2023 kunnen uitsluitend studenten stemmen.

Universiteitsraad

Stemhulp Universiteitsraadsverkiezingen voor studenten

Ben je benieuwd welke studentenfractie van de Universiteitsraad het beste bij jou past? Raadpleeg de stemhulp!

Direct naar de stemwijzer 

  • De stemhulp is ontwikkeld in samenspraak met studentpartijen SAM en Front.
  • De stemhulp is onderdeel van een onderzoeksproject van dr. Christine Liebrecht en dr. Naomi Kamoen van Tilburg University.
  • De stemhulp is in het Engels opgesteld en het beste in te vullen op een laptop.
Faculteitsraden Schools

Faculteitsraad TiSEM

Faculteitsraad TSB

Faculteitsraad TLS

Faculteitsraad TSHD

Faculteitsraad TST

  • Perspicuum futurum (studenten)

Fracties Universiteitsraad

De Universiteitsraad bestaat uit negen medewerkers en negen studenten van de universiteit. Zij worden gekozen via jaarlijkse (studenten) of tweejaarlijkse verkiezingen (medewerkers) onder alle studenten en medewerkers. De raad is een serieuze gesprekspartner van het bestuur en oefent formeel invloed uit op het beleid en de gang van zaken binnen de universiteit.

De raad toetst voorgenomen besluiten van het bestuur, signaleert wat er speelt en leeft in de organisatie en stelt waar nodig signalen aan de kaak. Op deze manier draagt de Universiteitsraad bij aan een gezonde en evenwichtige verdeling van belangen en invloed binnen de universiteit.

Lees meer over de Universiteitsraad

Fracties Faculteitsraden

De Faculteitsraad bestaat uit medewerkers en studenten van een faculteit. De raad behartigt de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, beleid en besluitvorming. Hiervoor adviseert zij het Managementteam gevraagd en ongevraagd over zaken en ontwikkelingen binnen de faculteit. Daarnaast heeft de raad instemmingsrecht voor zaken als het faculteitsreglement, een deel van de onderwijs- en examenregeling en het Strategisch Plan. Elke faculteit van Tilburg University heeft een eigen Faculteitsraad. 

Lees meer over de Faculteitsraden

Het stembureau

De verkiezingen worden georganiseerd door het stembureau. Conform art. 3.1 van het Kiesreglement is het stembureau samengesteld uit drie tot vijf leden. De leden en, zonodig ten hoogste drie plaatsvervangende leden worden door het College van Bestuur voor een periode van twee jaar benoemd.

Zie ook: Privacy Statement Verkiezingsproces