Students on campus

Verkiezingen medezeggenschap

Elk jaar zijn er verkiezingen voor de medezeggenschap aan Tilburg University. In 2023 vonden de verkiezingen plaats in april.

Universiteitsraad

Overige kandidaten:

 • Khalid Berrouayel El-Jbary
 • Ivana Pylypovová
 • Nathalie Verschuur
 • Coen Jonkman
 • Ronja Dallner
 • Toby Benavides
Faculteitsraad TiSEM

Overige kandidaten:

Faculteitsraad TSB

Overige kandidaten:

 • Maia Vukmir
 • Tim Hopstaken
Faculteitsraad TLS

Overige kandidaten:

 • Kimberly Smits
 • Zuzanna Maligłówka
 • Jahnavi Tomar
 • Emre Adivar
 • Khalid Berrouayel El-Jbary
 • Ronja Dallner
 • Tina Silić
Faculteitsraad TSHD

Overige kandidaten:

 • Bashar Abdallah
 • Coen Jonkman
 • Nathalie Verschuur
 • Wulan Bekker
 • Zehra-Hasret Karakilic
Faculteitsraad TST
 • Student Perspective: er zijn geen verkiezingen nodig aangezien er meer zetels dan kandidaten zijn. 

Fracties Universiteitsraad

De Universiteitsraad bestaat uit negen medewerkers en negen studenten van de universiteit. Zij worden gekozen via jaarlijkse (studenten) of tweejaarlijkse verkiezingen (medewerkers) onder alle studenten en medewerkers. De raad is een serieuze gesprekspartner van het bestuur en oefent formeel invloed uit op het beleid en de gang van zaken binnen de universiteit.

De raad toetst voorgenomen besluiten van het bestuur, signaleert wat er speelt en leeft in de organisatie en stelt waar nodig signalen aan de kaak. Op deze manier draagt de Universiteitsraad bij aan een gezonde en evenwichtige verdeling van belangen en invloed binnen de universiteit.

Lees meer over de Universiteitsraad

Fracties Faculteitsraden

De Faculteitsraad bestaat uit medewerkers en studenten van een faculteit. De raad behartigt de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, beleid en besluitvorming. Hiervoor adviseert zij het Managementteam gevraagd en ongevraagd over zaken en ontwikkelingen binnen de faculteit. Daarnaast heeft de raad instemmingsrecht voor zaken als het faculteitsreglement, een deel van de onderwijs- en examenregeling en het Strategisch Plan. Elke faculteit van Tilburg University heeft een eigen Faculteitsraad. 

Lees meer over de Faculteitsraden

Het stembureau

De verkiezingen worden georganiseerd door het stembureau. Conform art. 3.1 van het Kiesreglement is het stembureau samengesteld uit drie tot vijf leden. De leden en, zonodig ten hoogste drie plaatsvervangende leden worden door het College van Bestuur voor een periode van twee jaar benoemd.

Zie ook