Universiteitsraad

Medewerkersfractie TiU International

‘De Universiteitsraad doet ertoe,’ benadrukt Bert Willems, lijsttrekker van medewerkersfractie TiU International. ‘We denken mee met het bestuur en zetten onderwerpen op de agenda.’ Bert is universitair hoofddocent aan de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) en gaat voor een tweede termijn in medezeggenschapsorgaan de Universiteitsraad.

‘De Universiteitsraad doet ertoe’

TiU International heeft nu drie zetels. In totaal zitten er negen medewerkers en negen studenten in de raad. Het College van Bestuur overlegt geregeld met de raad. Bert was, voor hij in de Universiteitsraad kwam, lid van de Faculteitsraad. ‘Ik heb inmiddels een aardige ervaring opgebouwd en zit nog vol energie voor een nieuwe termijn.’

Blijven ons inzetten voor inclusieve universiteit

TiU International zet zich in voor de belangen van alle medewerkers van Tilburg University. Dus zowel voor het ondersteunend personeel als voor docenten en onderzoekers. ‘We hebben al veel bereikt, maar blijven ons hard maken voor een inclusieve universiteit en voor een gedegen werkgever waar medewerkers en studenten zich ten volle kunnen ontplooien.’ Op plaats twee op de kieslijst staat Lies Siemons van Academic Support. Bert vertelt: ‘Ook met onze lijst proberen we inclusief en een afspiegeling van de universiteit te zijn.’

Dat moet beter

Een van de speerpunten van deze fractie is het bekender maken van medezeggenschapsmogelijkheden. ‘Er zijn dienstraden en faculteitsraden waar ze niet voldoende mensen kunnen vinden om de zetels te bemannen. Medezeggenschap leeft niet overal op de uni, dat moet beter.’ Hij stelt dat de universiteit om mensen draait. ‘En die hebben een goede werkomgeving nodig met coaching en carrièreperspectief. De universiteit moet de condities scheppen waarin we goede mensen kunnen aantrekken en hen ook kunnen behouden. Dit mag meer naar voren komen in het HR-beleid. Wij pleiten bijvoorbeeld voor meer duidelijkheid rond tenure tracks. Slechts twee faculteiten hebben hiervoor een helder beleid. Veel jonge medewerkers weten niet waarop ze precies beoordeeld worden. HR mag hier een prominentere rol in krijgen.’ En bij de ondersteunende diensten is het verloop in medewerkers soms hoog. ‘Wij vragen ons af of daar voldoende ontwikkelkansen geboden worden?’

Grenzen aan de groei

Een onderwerp waar de raad zich de komende periode veel mee bezig gaat houden, is het Strategisch Plan 2022-2026. ‘De rijksoverheid heeft bepaald dat er minder geld naar alfa- en gammawetenschappen gaat en landelijk is er een trend naar minder competitie op marktaandeel en verregaande samenwerking tussen universiteiten. Het zou bijvoorbeeld goed kunnen dat het aantal lesprogramma’s omlaag moet omdat universiteiten zich meer moeten profileren.

Ook groei blijft een aandachtspunt. ‘Wij vinden dat kwaliteit het uitgangspunt moet zijn, want er zitten grenzen aan groei. Er is een tekort aan studentenkamers en ook het vinden van nieuwe medewerkers wordt steeds lastiger. Groei is prima, mits medewerkers het bij kunnen benen.’

Een derde onderwerp dat belangrijk is voor TiU International is goed bestuur. ‘Het proces tussen het centraal bestuur en de faculteiten kan beter gestroomlijnd worden. Het is goed dat de faculteiten veel autonomie hebben, maar het maakt het ook lastig om snel te beslissen over bijvoorbeeld online tentaminering of om universiteitsbrede kwaliteitsafspraken over de studievoorschotgelden te realiseren. Ook de samenwerking tussen faculteiten kan op een aantal punten beter, bijvoorbeeld waar het executive onderwijs betreft of IT-ondersteuning. Processen binnen faculteiten verschillen doordat er verschillende eisen aan gesteld worden, ontwikkel daar maar eens een oplossing voor als IT’er.’

Meer weten over TiU International?