Stem op Active TiSEM bij de verkiezingen van 2021

Active TiSEM in de Faculteitsraad

De kieslijst van Active TiSEM is gevuld met actieve studenten. Nummer 1, Julie Habets (21) doet dit collegejaar een bestuursjaar bij ASSET en nummer 2 Loes Obdeijn (21) is actief bij Vidar. Ze zegt: “Ik wil de actieve student een stem geven in de Faculteitsraad en me inzetten voor meer flexibiliteit.” Julie: “Het is voor elke student belangrijk om dingen naast de studie te doen, want zo haal je het beste uit je studietijd.”

Haal het beste uit je studietijd

Faculteitsraad TiSEM is een medezeggenschapsorgaan. Het Faculteitsbestuur presenteert er zijn plannen voor onderwijs en onderzoek. Studenten en medewerkers hebben ieder zeven zetels. Ze hebben stemrecht, mogen plannen van het bestuur aanpassen en eigen voorstellen in brengen. Active TiSEM is een van de twee partijen die meedoen aan de Faculteitsraadsverkiezingen TiSEM.

Samenwerking Active-fracties

Julie studeert International Business Administration, Loes volgt de opleiding Fiscale Economie. Ook de andere studierichtingen van TiSEM zijn vertegenwoordigd op de kieslijst. Loes: “Op 3 staat iemand die actief is bij Olof, op 4 staat een Italiaanse. We representeren veel verschillende studentengroepen.” Ze leggen uit waarom de vier Active-fracties van Tilburg University samenwerken. “Hierdoor hebben we meer en betere ideeën en kunnen we elkaar tips geven. Studenten van verschillende faculteiten lopen vaak tegen dezelfde problemen aan.” Loes: “Dankzij de Active-partijen wordt Canvas aangepast, verduidelijkt en voor elke faculteit hetzelfde ingericht.” Julie: “Een kwartier zoeken naar een link voor een tentamen is dan verleden tijd.”

Nut actief-zijn meer uitdragen

Als Active-fractie promoten ze actief zijn naast de studie in bijvoorbeeld een commissie, vrijwilligerswerk of bijbaan. Ze vinden dat de universiteit en faculteiten hier een grotere rol in kunnen pakken. Julie: “Actief zijn tijdens studie is belangrijk, werkgevers zien het als een plus als je gaat solliciteren. De Universiteit mag dit meer inzien en uitdragen.” Ze noemt actief zijn een goede manier om jezelf te ontwikkelen. “Bovendien maakt het je studietijd leuk”, merkt Loes op. Ook voor de belangen van internationale studenten zetten ze zich in. Loes: “Fractiegenoot Federica Vulcano gaf aan dat veel internationale studenten het ingewikkeld vinden om verzekeringen af te sluiten en het contact met banken ook niet soepel verloopt. Daarom willen we het bestaande buddynetwerk verbeteren en het beter promoten.”

Colleges blijven opnemen

De huidige fractie heeft de partij vanaf de grond opgebouwd. Julie: “Wij zullen de partij verder uitbouwen.” De lijst bestaat uit zes fractieleden en elf lijstduwers. Loes: “Het raadswerk voeren we, ongeacht het aantal zetels dat we halen, met zijn zessen uit. Met de overige elf zullen we regelmatig sparren.” De nieuwe fractieleden willen zich onder andere inzetten voor het flexibeler maken van de faculteit. Loes: “Verplichte collegereeksen zijn voor bijvoorbeeld topsporters erg lastig. Ja, ze hebben een topsportverklaring dus mogen verplichte colleges missen, maar vervolgens krijgen ze te weinig informatie en missen ze belangrijke studiestof.” Een oplossing is het opnemen van colleges. “Terugkijken doe je op het moment dat het jou uitkomt. Door de pandemie worden er veel colleges opgenomen, dat kan toch zo blijven?

Laat zien dat je achter ons staat

Loes en Julie hebben een groot netwerk bij Vidar, ASSET en hun sociale contacten. Julie: “Mijn vriendinnen zijn een belangrijke bron voor input, zij kennen ook veel studenten en zo spreiden onze contacten zich uit als een olievlek. Zo ken ik direct en indirect veel groepen waar ik meningen kan ophalen.” Ze hopen op een hoge opkomst. Julie: “Laat zien dat je achter ons staat!”

Kandidaten Active TiSEM

 • Julie Habets

  Julie Habets

  Kandidaat
 • Loes Obdeijn

  Loes Obdeijn

  Kandidaat
 • Floor Severijn

  Floor Severijn

  Kandidaat
 • Frederica Vulcano

  Frederica Vulcano

  Kandidaat
 • Tijmen van de Weide

  Tijmen van de Weide

  Kandidaat
 • Pleun Vliegen

  Pleun Vliegen

  Kandidaat