Active TLS verkiezingen 2021

Active TLS in de faculteitsraad

Tilburg Law School zou activiteiten rond en naast de studie meer moeten stimuleren vinden Fran Lebegge (22) en Tessa Straetemans (21) van studentenpartij Active TLS. “Het volgen van vakken in het buitenland is een mooie toevoeging aan je studie. TLS mag dit van ons meer promoten”, geeft Fran als voorbeeld. Tessa vult aan: “Onze fractie zet zich ook in voor internationale studenten. Voor hen is het opnemen van colleges een goede toevoeging. Dit geeft meer flexibiliteit om bijvoorbeeld naar familie te reizen zonder colleges te missen.” “En ook de actieve student profiteert ervan”, stelt Fran.

"Stagelopen zonder studievertraging"

Op de kieslijst van Active TLS zijn alle studierichtingen van de faculteit vertegenwoordigd. Fran en Tessa studeren Nederlands Rechts, Tessa volgt ook een aantal vakken Ondernemingsrecht. Active TLS is één van de twee studentenpartijen die meedoen aan de verkiezingen voor medezeggenschapsorgaan de Faculteitsraad. Het Faculteitsbestuur presenteert hier zijn plannen voor onderwijs en onderzoek. Studenten en medewerkers hebben ieder zeven zetels. Ze hebben het recht om te stemmen, plannen van het bestuur aan te passen en eigen voorstellen in te brengen.

Samenwerking Actives

Onder de naam Active zijn op vier faculteiten studentenfracties actief. Ze zijn in eerste instantie allemaal individueel actief, maar soms zijn er problemen die zich op alle faculteiten voordoen en waarbij ze elkaar kunnen helpen. Tessa: “Als fracties leren we van elkaar en we vinden dat faculteiten van elkaar moeten willen leren. Active TLS kan iets leren van wat binnen bijvoorbeeld TiSEM of TSHD al op een prettige manier geregeld is.” 

Stagelopen zonder studievertraging

De focus van Active TLS ligt op de actieve student. Fran: “Actief zijn kan op verschillende manieren; in een commissie, vakken volgen in het buitenland, een stage. Als fractie nemen we de mening van alle soorten actieve studenten mee in onze plannen.” Tessa: “Een van de punten in ons verkiezingsplan is stagelopen. Bij veel studies leidt dit tot studievertraging. Daar willen we vanaf, want stages geven betere kansen op de arbeidsmarkt en horen daarom thuis in elke studie.”

Meewerken aan oplossingen

Fran en Tessa lopen beide al een aantal jaar rond op Tilburg University. Fran: “Ik spreek veel verschillende studenten en hoor veel klachten. In de Faculteitsraad wil ik meewerken aan oplossingen. Dit lijkt me een bijzondere taak.” Tessa: “Het gaat niet alleen om grote problemen. Er zijn veel kleine dingen die eenvoudig opgelost kunnen worden, bijvoorbeeld een uniforme online omgeving of heldere, laagdrempelige communicatie tussen studenten en professoren. Ik wil de studietijd voor studenten nog prettiger en makkelijker maken.” Ze is gemotiveerd en kijkt ernaar uit samen met haar fractie en de andere studenten in de raad in gesprek te gaan met het bestuur. “Als ik ergens iets van vind, dan bijt ik me erin vast. Ik schuw de discussie niet.” Ook Fran komt graag voor haar mening uit. “Ik wil de stem van de studenten van TLS luid en duidelijk laten horen. We zijn bijvoorbeeld voor het live streamen van colleges als die straks weer fysiek gaan plaatsvinden. Voor studenten die slecht tegen prikkels kunnen, kan een abrupte overgang van online naar fysiek onderwijs lastig zijn.” Ze hopen op een hoge opkomst en zetten tot de verkiezingen alles op alles om zoveel mogelijk studenten te bereiken. Fran: “We hebben veel lijstduwers die ons hierbij helpen.” Tessa: “Stemmen kost je nog geen minuut, neem die moeite!”

Kandidaten Active TLS

 • Tessa Straetemans

  Tessa Straetemans

  Kandidaat
 • Fran Lebegge

  Fran Lebegge

  Kandidaat
 • Stijn Visser

  Stijn Visser

  Kandidaat
 • Siebold Klasen

  Siebold Klasen

  Kandidaat
 • Mathilde Schets

  Mathilde Schets

  Kandidaat
 • Ian Oosterhof

  Ian Oosterhof

  Kandidaat