Active TSB for the 2021 student elections

Active TSB in de Faculteitsraad

“Dankzij een initiatief van de Active-partijen in de Faculteitsraden wordt Canvas aangepast. De vormgeving wordt duidelijker en voor elke faculteit hetzelfde”, vertelt Albano Godrie (21) van Active TSB. Hij staat tweede op de kieslijst. Tiarra de Rijcke (22) is de nummer drie. “Ik wil iets betekenen voor medestudenten die net als ik het maximale uit hun studietijd willen halen.” Ze kijken uit naar de verkiezingen. “Er valt iets te kiezen, dus breng je stem uit. Het is dé manier om invloed uit te oefenen op het beleid van Faculteit TSB.”

‘Stemmen is belangrijker dan ooit’

Active TSB is één van de twee studentenpartijen die meedoen aan de verkiezingen voor medezeggenschapsorgaan de Faculteitsraad. Het Faculteitsbestuur presenteert hier zijn plannen voor onderwijs en onderzoek. Studenten en medewerkers hebben ieder zeven zetels. Ze hebben het recht om te stemmen, plannen van het bestuur aan te passen en eigen voorstellen in te brengen.

Een mooie manier om iets voor studenten te betekenen

Albano studeert Organisatiewetenschappen. Hij vertelt: “In de raad ligt onze prioriteit bij de actieve student. Je kunt op allerlei manieren actief zijn; met commissiewerk bij studie- en studentenverenigingen, een bijbaan, stage of het volgen van een Honours Programma.” Hij is nu voorzitter van medezeggenschapsvereniging Front. Hij ziet actief zijn in de Faculteitsraad als zinvol. “Het is een mooie manier om iets voor studenten van onze faculteit te betekenen.” Hij wil zich onder andere inzetten voor een soepele terugkeer naar fysiek onderwijs. “Met behoud van de positieve ervaringen van het huidige online onderwijs. Vooral online hoorcolleges en het terugkijken daarvan geven studenten ruimte om actief te zijn op andere vlakken.”

Meer promotie voor mogelijkheden om actief te zijn

Ook Psychologiestudent Tiarra is klaar om haar mening te geven over het beleid van de faculteit. “Als eerstejaars had ik dit niet gedurfd, maar ik heb me de afgelopen drie jaar flink ontwikkeld. Ik durf mijn mening te geven en in debat te gaan. In de raad moet je je mannetje staan. Het raadswerk lijkt me leerzaam.” Ook Tiarra onderneemt van alles naast haar studie. Ze is actief bij roeivereniging Vidar en was mentor tijdens de TOP-week. Op dit moment volgt ze de major Forensische Psychologie. Ze vindt dat de faculteit meer kan doen om actief zijn te stimuleren. “De mogelijkheden om actief te zijn, moeten beter gepromoot worden. Zo zou elke eerstejaars al op de hoogte moeten zijn van het bestaan van de Faculteitsraad.”

Stemmen is belangrijker dan ooit

Ze hopen op een hoge opkomst. “Je stem uitbrengen is nu belangrijker dan ooit”, benadrukt Tiarra. “De afstand tussen student en faculteit is nog nooit zo groot geweest.” Albano: “Hoe meer studenten stemmen, hoe beter we hen kunnen vertegenwoordigen.” Active TSB haalt input op bij studenten via het Faculty Forum en het IDEA-platform waarop alle verenigingen en commissies van de faculteit elkaar op de hoogte houden van wat er speelt. Albano: “We hebben een kantoor in het Tias-gebouw op dezelfde verdieping als de studieverenigingen van onze faculteit. Genoeg gelegenheden dus om meningen te peilen bij studenten.” Tiarra vertelt dat Active TSB positief is over het feit dat IDEA zich inzet om ervoor te zorgen dat studenten die samen in een groepje zitten tijdens de TOP-week ook samen in een mentorklas terechtkomen. “Wij willen ons volgend collegejaar graag inzetten voor het verbeteren van het PASS mentorensysteem zodat het nog beter aansluit bij de wensen van de student.”

Kandidaten Active TSB

 • Estelle Hollmann stelt zich verkiesbaar voor Active TSB in 2021

  Estelle Hollmann

  Kandidaat
 • Albano Godrie telt zich verkiesbaar voor Active TSB in 2021

  Albano Godrie

  Kandidaat
 • Tiarra de Rijcke stelt zich verkiesbaar voor Active TSB in 2021

  Tiarra de Rijcke

  Kandidaat
 • Eva Vael stelt zich verkiesbaar voor Active TSB in 2021

  Eva Vael

  Kandidaat
 • Teun Brakkman stelt zich verkiesbaar voor Active TSB in 2021

  Teun Braakman

  Kandidaat