Active TSHD for the 2021 elections

Active TSHD in de Faculteitsraad

De fractieleden van Active TSHD stimuleren studenten om actief te worden. Derdejaarsstudent Communicatie en Informatiewetenschappen Laura van Houdt (22): “Er is veel onbegrip over actief zijn naast je studie, terwijl het nuttig en leuk is.” Samen met drie studenten van haar faculteit is ze verkiesbaar voor de Faculteitsraad TSHD.

Meer waardering en mogelijkheden voor de actieve student

In de raad presenteert het Faculteitsbestuur plannen voor onderwijs en onderzoek. Studenten en medewerkers hebben ieder vijf zetels. Ze hebben het recht om te stemmen, plannen aan te passen en eigen voorstellen in te brengen. Active TSHD is één van de twee studentenpartijen die meedoen aan de verkiezingen. De fractie onderhoudt contact met alle studierichtingen binnen TSHD en heeft kandidaten van meerdere opleidingen op de lijst staan.

We doen relevante werkervaring op

Cas van der Heijden (21) is ook derdejaars student Communicatie- en Informatiewetenschappen. Hij staat op plek drie en is actief lid van T.S.R. Vidar. “De besturen van de faculteit en universiteit hebben te weinig begrip voor actieve studenten. Terwijl je veel leert van bijvoorbeeld topsport bedrijven, commissiewerk en zelfstandig ondernemerschap.” Laura doet een bestuursjaar bij Kweek Communicatie. “Dit communicatiebureau op de universiteit voert opdrachten uit voor bedrijven. Ik doe relevante werkervaring op, het geeft voldoening en ik krijg er energie van.”

Plannen en verantwoordelijkheid

Active TSHD richt zich op vier speerpunten: de actieve student, digitalisering, internationalisering en going the extra mile. Cas: “Onder dit laatste punt valt onder andere het stimuleren om actief te worden. We willen bijvoorbeeld dat in de mentorlessen voor eerstejaarsstudenten gefocust wordt op het aanleren van effectief studeren. Dit zal de drempel om actief te worden verlagen.” Een ander argument voor actief zijn is dat de arbeidsmarkt er volgens deze fractie steeds meer waarde aan hecht.

Samen optrekken met internationale studenten

Op het gebied van digitalisering zien ze een aantal verbeterpunten. “Het opnemen van colleges is voor actieve studenten erg prettig, dus dat willen we behouden”, vertelt Cas. Laura voegt toe: “En online colleges kunnen in veel gevallen beter; korter en met meer kennisclips zodat het niet langdradig wordt.” Dankzij de huidige Active TSHD’ers hoeven studenten geen half jaar studievertraging meer op te lopen als ze hun scriptie niet met een onvoldoende afsluiten en wordt Canvas aangepast. “Voor elk vak zijn de links en de informatie straks op dezelfde plek te vinden.” Daarnaast willen ze zich inzetten voor meer integratie tussen internationale en Nederlandse studenten. Laura: “Internationalisering is meer dan doceren in het Engels. Veel internationale studenten zitten in een eigen bubbel. We willen verenigingen stimuleren hen bij activiteiten te betrekken.” Cas voegt hieraan toe: “Het is leuk en leerzaam om elkaars cultuur te leren kennen en samen op te trekken.”

Elke student ziet verbeterpunten

Active TSHD onderhoudt nauw contact met de studieverenigingen van de faculteit, waaronder Flow. Laura: “De verenigingen hebben leden van verschillende studies en nationaliteiten. Zo kunnen we bij veel groepen meningen ophalen.” De Active-fracties van de verschillende faculteiten onderhouden nauw contact en inspireren elkaar. “De drempel voor contact tussen verschillende faculteiten is daardoor lager.” Ze noemt de oprichting van deze fracties, nu een jaar geleden, een groot succes voor de medezeggenschap. “Veel meer studenten weten nu van het bestaan van de Faculteitsraad. Er valt echt iets te kiezen en dat zorgt ervoor dat beide partijen scherp zijn.” Door te stemmen kunnen studenten een bijdrage leveren aan veranderingen. Cas: “Elke student ziet verbeterpunten. In de raad kunnen wij in samenspraak met de andere partij, de medewerkers en het bestuur het onderwijs verbeteren.”

Kandidaten Active TSHD

 • Willemijn Weterings

  Willemijn Weterings

  Kandidaat
 • Ludo van der Gun

  Ludo van der Gun

  Kandidaat
 • Wander Waals

  Wander Waals

  Kandidaat