Fractie Dante 2021

Fractie Dante in de Faculteitsraad TSHD

Internationale studenten Julia Theißen (23) en Fahad Shakeel (19) hopen verkozen te worden in de Faculteitsraad TSHD. Julia (plaats één op de lijst): "Studentenparticipatie is erg belangrijk. Ik wil de kritische stem van studenten zijn." Fahad (derde plaats): "Studenten hebben het momenteel moeilijk om te communiceren met de hoogleraren en de faculteit. Ik breng hun mening naar het faculteitsbestuur en zorg ervoor dat er naar hen wordt geluisterd."

'Als je verandering wilt, stem dan op ons'

De Faculteitsraad TSHD is een medezeggenschapsorgaan. Het Faculteitsbestuur presenteert er zijn plannen voor onderwijs en onderzoek. Studenten en medewerkers hebben ieder vijf zetels. Ze hebben stemrecht, mogen plannen van het bestuur aanpassen en eigen voorstellen in brengen. Fractie Dante is een van de twee partijen die meedoen aan de Faculteitsraadsverkiezingen TSHD. De fractie heeft internationale en Nederlandse studenten op de lijst staan. Julia: "Als je verandering wilt, stem dan op ons.”

We moeten weten wat er met onze data gebeurt

Fahad studeert Cognitive Science and Artificial Intelligence en komt uit Pakistan. Fahad legt uit dat elke student op een bepaalde manier verantwoordelijk is voor de universiteit en faculteit. "Ik wil deel uitmaken van het verbeteren van mijn faculteit en mezelf. Ik wil zoveel mogelijk persoonlijk groeien tijdens mijn tijd aan Tilburg University." In Pakistan deed hij ervaring op met medezeggenschap. Hij was actief in studentenorganisaties en weet hoe besturen zoals een faculteit werken. "Ik was een actieve student op mijn voormalige school in Pakistan, bij een sport- en een debatclub." Julia is Duitse en studeert Liberal Arts and Science met de major Cognitive Neuroscience. Ze wil ervoor zorgen dat studenten beschermd worden, bijvoorbeeld tijdens proctored examens. "We moeten weten wat er met onze data gebeurt."

De behoefte aan betere communicatie is sterk toegenomen

Ze is als commissievoorzitter actief bij een studievereniging. "Volgend jaar wil ik een stap verder gaan en me inzetten voor de faculteit als geheel." Onderwerpen die voor haar belangrijk zijn, zijn digitalisering en transparantie. “Als we in september terug kunnen naar de campus, moeten we terugkijken en lessen trekken uit de digitalisering tijdens de covid-19-pandemie. Het zou goed zijn om online onderwijs permanent te implementeren en hierin de mening en verbeterpunten van studenten mee te nemen.” Beide Dante-leden willen werken aan het verbeteren van de communicatie tussen faculteit en studenten. Fahad: "Tijdens de pandemie is de behoefte aan betere communicatie sterk toegenomen."

Te laat met het aanleveren van cijfers?

Een ander onderwerp dat ze in de raad willen aanpakken, is communicatie over het aanleveren van cijfers. Julia: "We begrijpen hoe stressvol deze tijden zijn voor docenten en dat er vertraging kan ontstaan in het nakijken. Als je een examen niet op tijd kunt beoordelen, stuur je studenten dan een e-mail om hen hierover te informeren. Dat vinden ze echt wel ok." Fahad vult aan: "Studenten ervaren stress als ze een cijfer te laat terugkrijgen en niet weten waarom. Als wij gekozen worden, helpen we hen hun boodschap op een respectvolle en professionele manier naar het faculteitsbestuur te brengen."

We kunnen jouw stem laten horen

De huidige fractieleden van Dante hebben online en tijdens de maandelijkse kantooruren geluisterd naar de Covid-worstelingen van studenten. Julia: "Wij zullen blijven luisteren naar studenten. Tijdens kantooruren kunnen ze met ons komen praten en we zijn bereikbaar via e-mail en social media." Dante is ook bereikbaar via de studentvertegenwoordigers van hun studie. Ze vult aan: "Ik wil graag vragenlijsten sturen om de mening van studenten over onderwijs en communicatie tijdens Covid-19 te verzamelen." Fahad benadrukt nog een laatste keer: "Als je niet stemt, ontneem je jezelf kans om te klagen. Als je stemt, kunnen we je stem laten horen."

Kandidaten Fractie Dante

 • Julia Theissen

  Julia Theißen

  Kandidaat
 • Nathalie Correia Espinha

  Nathalie Correia Espinha

  Kandidaat
 • Fahad Shakeel

  Fahad Shakeel

  Kandidaat
 • Sasha Baker

  Sasha Baker

  Kandidaat
 • Marieke van der Pol

  Marieke van der Pol

  Kandidaat
 • Julius Graafsma

  Julius Graafsma

  Kandidaat
 • Lennart Janssen

  Lennart Janssen

  Kandidaat
 • Alex Sinke

  Alex Sinke

  Kandidaat
 • Franziska Frohlich

  Franziska Fröhlich

  Kandidaat
 • Ivo de Haan

  Ivo de Haan

  Kandidaat
 • Sabine van Haren

  Sabine van Haren

  Kandidaat