ECCO

Fractie ECCO in de Faculteitsraad TiSEM

Fractie ECCO vertegenwoordigt alle studenten van TiSEM in de Faculteitsraad. De nieuwe leden van ECCO zijn zeer gemotiveerd om op te komen voor de belangen van elke TiSEM student. Twee leden op de kieslijst van deze studentenpartij leggen uit waarom ze deel willen uitmaken van dit medezeggenschapsorgaan. "Als we al tijdens onze studietijd aan TiSEM als Nederlandse en internationale studenten prettig en goed met elkaar samenwerken dan zijn we later, in het bedrijfsleven, beter in staat om elkaar te begrijpen", vindt Elly Dinescu (20).

Voor beter onderwijs en integratie internationale studenten

Elly komt uit Roemenië en studeert International Business Administration "De integratiekloof tussen internationale en Nederlandse studenten is een slechte zaak, omdat we allemaal kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaring."

Focus op de inhoud, niet op de personen

In de raad presenteert het faculteitsbestuur plannen voor onderwijs en onderzoek. Personeel en studenten hebben beide zeven zetels. Zij hebben stemrecht, het recht om wijzigingen aan te brengen in de bestuursplannen en hun eigen initiatieven te presenteren. Fractie ECCO is een van de twee studentenpartijen die zich verkiesbaar stelt voor Faculteitsraad TiSEM. Valentijn Willemse (22) is een van de Nederlandse kandidaten op de lijst. Hij heeft zijn bachelor IBA afgerond en begint in september met de master Finance. "Onze lijst bestaat uit zeven studenten op alfabetische volgorde geordend op basis van onze voornamen. We hebben voor deze volgorde gekozen, omdat we ons willen richten op de inhoud van ons programma. We willen er geen populariteitsverkiezing van maken.”

Elly voegt hieraan toe: "We zijn allemaal geschikt voor het raadswerk. Na de verkiezingen zullen we als fractie beslissen wie de zetels krijgen en wie op de achtergrond gaan werken." Een van de successen van de van ECCO in het verleden zijn de collegevrije dagen tijdens de EBT (Economic Business Week Tilburg) voor alle TiSEM masterstudenten. Valentijn: "Dit biedt studenten de kans om te werken aan ons perspectief op de arbeidsmarkt en aan relaties met bedrijven zonder colleges te missen."

Internationale studenten voelen zich buitengesloten

Valentijn wil de Faculteitsraad in door wat hij leerde en zag als lid van studievereniging ASSET. "Er is veel ruimte voor verbetering in de informatievoorziening over loopbaanoriëntatie. Ik wil me richten op loopbaanontwikkeling voor alle studenten van TiSEM." Elly hoort van veel internationale studenten dat ze zich buitengesloten voelen. “Zelfs in mentorprogramma PASS ervaren ze het gebrek aan integratie doordat sommige Nederlandse mentoren alleen Nederlands willen spreken. Je aanpassen aan het leven op de universiteit als eerstejaarsstudent kan moeilijk zijn, zowel voor internationale als Nederlandse studenten. Als je een mentor hebt die er voor je is, verloopt dit proces soepeler. En dat komt ten goede aan je studieprestaties.”

Voor alle studenten                                                                            

Kwaliteit van het onderwijs is ook een onderwerp waar Fractie ECCO invloed op wil hebben. Valentijn: "Het is goed om voorbij de crisis te kijken om te zien welk digitaal onderwijs na de pandemie kan worden voortgezet. Er zitten positieve kanten aan online onderwijs. Voor internationale studenten betekent dit dat ze op familiebezoek kunnen zonder lessen te missen. Maar fysiek onderwijs blijft ook belangrijk. We willen de mening van studenten peilen zodat we daarmee naar de raad kunnen en het bestuur beslissingen kan nemen in het voordeel van alle TiSEM-studenten."

Kandidaten Fractie ECCO

 • Daniel Asselbergs

  Daniel Asselbergs

  Kandidaat
 • Elly Dinescu

  Elly Dinescu

  Kandidaat
 • Hugo Uitdehaag

  Hugo Uitdehaag

  Kandidaat
 • Ka Wai Tang

  Ka Wai Tang

  Kandidaat
 • Maia Ismail

  Maia Ismail

  Kandidaat
 • Sasha van den Hoek

  Sasha van den Hoek

  Kandidaat
 • Valentijn Willemse

  Valentijn Willemse

  Kandidaat