Fractie Front doet mee aan de verkiezingen van 2021 bij Tilburg University

Fractie Front in de Universiteitsraad

Fractie Front zet zich vanuit de Universiteitsraad in voor de actieve student. De nummers 1 en 2 op de kieslijst, Charlotte Grimberg (21) en Anne van den Boomen (23) leggen uit: “We geloven er heel erg in dat het goed is om naast je studie actief te zijn. Dat kan bij een sportvereniging, studievereniging of studentenvereniging, met vrijwilligerswerk of door stage te lopen. De universiteit moet dit zo goed mogelijk faciliteren.”

‘Invloed op het hoogste niveau’

Waarom is actief zijn zo belangrijk volgens deze studentenfractie? Psychologiestudent Anne: “Je studententijd is dé periode om je behalve academisch ook persoonlijk te ontwikkelen, daar moet ruimte voor zijn.” Bestuurskundestudent Charlotte voegt hieraan toe: “Actief zijn is een goede manier om een netwerk op te bouwen. Zowel sociaal als zakelijk kan het je veel brengen.”

Minor invullen met stage

De Universiteitsraad is een medezeggenschapsorgaan waarin negen studenten en negen medewerkers meedenken met het College van Bestuur. Het bestuur toetst er zijn plannen en de student- en medewerkersraadsleden hebben instemmings- en initiatiefrecht. Fractie Front is één van de twee studentenfracties in de U-raad. Charlotte: “We willen ons inzetten voor de career minor. Wij pleiten voor mogelijkheden om de minor in te vullen als stage of met een consultancy opdracht bij een bedrijf. En het zou leerzaam zijn om een minor op een andere faculteit te mogen volgen. Begin april is tijdens de U-raadsvergadering besloten dat er een werkgroep opgezet wordt om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. Daarnaast heeft de huidige fractie ook voor grotere zaken als het duurzaamheidsfonds gezorgd dat jaarlijks 10 duizend euro subsidie ter beschikking stelt aan studenten-, studie- en sportverenigingen die bijdragen aan een betere wereld.” Het verkiezingsprogramma van Fractie Front rust op drie pijlers: internationalisering, digitalisering en de living campus. Ook de nieuwe fractie zal zich inzetten voor de belangen van internationale studenten.

‘Die verantwoordelijkheid spreekt me aan’

De twee fractiegenoten zien de Universiteitsraad als de ultieme plek om actief te zijn. Charlotte: “Alleen daar kun je de belangen behartigen van alle 19 duizend studenten van Tilburg University. Die verantwoordelijkheid spreekt mij erg aan.” “Vanuit de U-raad kun je echt iets bereiken”, vertelt Anne. “Je hebt invloed op het besluitvormingsproces op het hoogste niveau. Het lijkt me erg leuk om te kijken met welke innovatieve ideeën de universiteit verbeterd kan worden.”

De kieslijst van Front

Ze benadrukken dat er negen studenten op de kieslijst staan. “Allemaal gemotiveerde, vooruitstrevende, gekwalificeerde mensen die in staat zijn hun mening te onderbouwen en over te brengen.” Input voor die mening verzamelen ze op verschillende manieren. Charlotte: “Medezeggenschapsvereniging Front is onlangs door de universiteit erkend als vereniging. De voorzitter daarvan is nu een fulltime bestuurslid. De fractie werkt nauw samen met de MZV waarvan negentig actieve studenten van verschillende opleidingen en nationaliteiten lid zijn.”

Meer werkplekken en bekendheid voor activiteiten

De nieuwe fractie zal zich onder andere inzetten voor: een soepele overgang van online naar een mengvorm van fysiek en online onderwijs. Anne: “We gaan op zoek naar de best practises van het huidige collegejaar om die te behouden.” Charlotte: “Veel extra-curriculaire activiteiten zijn nog te onbekend, daar wil ik iets aan doen. Ik doe zelf vrijwilligerswerk op de campus als mentor van een student-vluchteling. Dit is erg leerzaam, maar onbekend bij de meeste studenten.” Anne: “Er zijn nog steeds meer werkplekken nodig, ook voor groepen. Het zou mooi zijn als studenten ook gebruik mogen maken van vergaderruimten op de campus, daar zal ik mijn best voor gaan doen.” Charlotte voegt er als afsluiting nog aan: “Hoe de universiteit om zal gaan met studenten en medewerkers die wel en niet gevaccineerd zijn behoeft ook aandacht in de U-raad.”

Kandidaten Fractie Front

 • Charlotte Grimberg Fractie Front 2021

  Charlotte Grimberg

  Kandidaat
 • Anne van den Boomen Fractie Front 2021

  Anne van den Boomen

  Kandidaat
 • Tijs van der Zanden Fractie Front 2021

  Tijs van der Zanden

  Kandidaat
 • Eveline Vullings Fractie Front 2021

  Eveline Vullings

  Kandidaat
 • Noa Netten Fractie Front 2021

  Noa Netten

  Kandidaat
 • Teun Kuijpers Fractie Front 2021

  Teun Kuijpers

  Kandidaat
 • Nina van der Steen Fractie Front 2021

  Nina van der Steen

  Kandidaat
 • Julia van den Ende Fractie Front 2021

  Julia van den Ende

  Kandidaat
 • Meike de Nijs Fractie Front 2021

  Meike de Nijs

  Kandidaat